2019. október 13., vasárnap

Szukot - Sátoros ünnep ✧ 2019 - 5780Vasárnap, október 13-án este veszi kezdetét a Sátoros ünnep, héber nevén Szukot. Ellentétben a néhány nappal korábban tartott, komor hangulatú Jom Kipurral, ez örömünnep: egyike a három zarándokünnepnek, amelyet az ókorban, a Szentély fennállása idején Jeruzsálemben töltött a nép, és ott minden család áldozatot mutatott be Isten előtt.

Az ünnepnapról Mózes 3. könyve rendelkezik (23:34-44)  a zsidó naptár hetedik, Tisri hónapjának a tizenötödik napjától a 21. napig: "...Sátrakban lakjatok hét napon át; mindenki lakjék sátrakban. Tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban lakattam Izrael fiait midőn kivezettem őket Egyiptomból..."

A héber Szukot szó többesszámban van és "sátrakat" jelent. Nem a mai értelemben vett sátrat – ennek a neve héberül "ohel" – hanem annál stabilabb bódé-féle építményt. A Tóra parancsa szerint azért építjük, hogy az ünnep tartama alatt benne is lakjunk: ott étkezzünk, sőt, aludjunk is. Ezt így, szó szerint kevesen tartják be: csak a fő étkezésekre vonul be a család, a vendégek. 

Az előírásos "szuká" stabil, és az épített lakáson kívül áll. Az izraeli gyakorlatban udvaron, parkolóban építik meg, de az itt szokásos lapos tető is gyakran ad helyet neki. Ha az erkély kiugrik a ház síkjából és nem fedi semmi – pl. a fölötte lévő erkély – akkor az is megfelel. Vallásos negyedekben eleve úgy építik a házakat, hogy az erkélyek ne egymás fölé kerüljenek.

"szuká"-nak legalább három oldala van. Tetejéről látni kell az eget, ugyanakkor árnyékot adónak is kell lennie, ezért lombokkal fedik be a tetejét. Belülről illik szépen feldíszíteni.


Az ünnep hagyományához tartozik még a négyféle növényből egybefűzött csokor: a pálmaág (luláv), a citromra emlékeztető etrog, a mirtusz-ág (hádász) és a fűzfagally (árává). A hagyományhű zsidó férfiak e négy növényt két kezükben  tartva jelennek meg a zsinagógában.

Izrael zsidók lakta településein magán- és közösségi sátrak sokaságával lehet találkozni az ünnep hét napja alatt: aki nem tud saját "szukát" építeni, az a vallási előírás minimumát teljesítve a megfelelő áldásokat a nyilvános, vagy a szomszéd sátrakban is elmondhatja.

Itt, a Földközi tenger délkeleti partján a naptár szerinti ősz még a forró európai nyarat idézi. Megtelnek a nemzeti parkok, a tengerparti fürdőhelyek. Az ünnep első és utolsó ünnepnapja közé eső félünnep-napokon sok iroda félnapos szolgálatot, vagy szünetet tart. Az autóbusz- és vasúti közlekedés félünnepen működik. Az iskolákban oktatási szünet van, az egyetemi oktatás az ünnep után kezdődik. 

2019. október 11., péntek

Török-szír határvidék: a kivonuló amerikaiak a bevonuló törökök martalékául hagyják a kurd népességet ✦ Izraeli aggodalom: bennünket is magunkra hagynak Iránnal szemben?

SZÍRIA: ÉSZAKON A KURD NÉPESSÉGŰ TÖRÖK HATÁR.
A TÉRKÉP LEGALJÁN, BALOLDALT IZRAEL: GALILEA ÉS A GOLÁN

A török légierő csütörtökön bombázta a szíriai határ túloldalán található kurd településeket, a tűzérség csapásokat mért kurd harci állásokra, majd a hadsereg szárazföldi előörsei is átlépték a határt.

Észak- és északkelet Szíria jórészt kurdok-lakta területe az ugyancsak kurd többségű Anatóliának, délkelet-Törökországnak mintegy a határon átnyúló folytatása.

Itt vetette meg a lábát az ISIS, hogy Szíriában és Irakban, majd az egész Közel-Keleten iszlám kalifátust létesítsen. Az Egyesült Államok hathatós segítségével a helyi kurd autonómia hadserege sokezres áldozat árán megállította a terror-világszervezet előretörését.

A kurdok joggal tartanak egy "etnikai tisztogatástól", amelyben a törököknek hírhedt gyakorlata van a száz éve végrehajtott  örmény népirtás óta.

Trump elnök a napokban bejelentette, hogy az USA erőit kivonja a térségből: ezzel pedig máris felborult egy erőegyensúly a területet védő kurd fegyveresek és a még mindig jelenlévő, bár defenzívába szorult ISIS között.

A megtámadott kurdok abbahagyták az ISIS elleni harcot, és partizánháborúra rendezkedtek be a fatális túlerőt jelentő török behatolók ellen. Jelentések szerint elhagyták a terroristákat fogva tartó táborok őrhelyeit is: a távozó amerikaiak csak annyit tettek, hogy két ismert ISIS tömeggyilkost magukkal vittek valahová, talán Irakba.


Izraelben általános megdöbbenést keltett az amerikai fordulat. A velünk  ellenséges Szíria – északi szomszédunk. A drámai fordulat és következményei egyelőre csak az ország tőlünk legtávolabbi régióit sújtják, de az USA vezetésének hirtelen és váratlan stratégiai fordulata értetlenséget és aggodalmat váltott ki Izraelben.

A – mondhatni – millió dolláros kérdés: vajon az Izrael és Irán, illetve annak hozzánk közeli szövetségesei között kirobbanó nagyon is lehetséges konfliktusban is távol tartaná magát azt USA hadserege?

Izraelnek 2019-ben 9 millió lakosa van, területe 21 ezer km². Iránnak 82 millió lakosa van, 1.6 millió km² területen.

Irán politikai és katonai hatalmának a háttere óriási nyersolaj-tartaléka, amellyel képes szembeszállni az Egyesült Államok és részben Európa bojkott-politikájával.

Izrael önmagában csak az információ-technológia terén remélhet győzelmet egy Irán elleni háborúban: emlékezetes az állítólag izraeli fejlesztésű Stuxnet számítógépes “féreg”, amellyel százezer iráni katonai komputert sikerült megfertőzni. Az Iszlám Köztársaság viszont gőzerővel növeli cirkáló rakéta-arzenálját, és Észak-Korea know-how-ja segítségével nukleáris fegyvert fejleszt.

Ellentétben a kivonuló amerikaiakkal, Oroszország tevőlegesen beavatkozik a 2011 óta tartó szíriai polgárháborúba. Izraelt jogosan nyugtalanítja a szíriai tengerparton, a libanoni határ közelében fekvő Tartusz városában kiépített hatalmas orosz támaszpont, amelyből egy háború folyamán képesek megzavarni az izraeli rakétavédelmet, de az izraeli légierő gépeit is megtámadhatják.

Az amerikai politika legújabb fordulata növelte a közel-keleti közeljövő bizonytalanságát. Trump elnök az utóbbi órákban “közös nevező keresésére” utasította a török és a kurd feleket… ◙

2019. október 8., kedd

Jom Kipuri nyelvlecke ✧ Kipur, Kápárá – mi az?


Kedden este kezdődik és szerda estig tart Jom Kipur napja, amit magyarul Engesztelés Napjának neveznek. A jom (יוֹם) napot jelent, a kipur (כִּפּוּר) pedig engesztelést, vezeklést, rossz tettért, károkozásért való önkéntes jóvátételt, váltságot.

Hasonló a jelentéstartalma a héberben a kápárá (כַּפָּרָה) szónak, ami maga az engesztelő áldozat. A „bűnbak”, héberül „száir löázázél” (שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל), egy bakkecske volt, amelyre a kohén hágádol, a főpap Jom Kipurkor, a jeruzsálemi Templomban kézrátétellel ráruházta Izrael bűneit, majd kiűzték a sivatagba.

Az ősi szertartást ma az ortodox zsidóságnál a „kakaspörgetés” helyettesíti, amikor egy kakast (vagy tyúkot) a fej fölött megforgatnak, és a „ze chálifáti, ze tmuráti, ze kápáráti” (זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי), vagyis „ez az én helyettesítőm, váltságom” (a három szó itt ugyanazt jelenti) szavak kíséretében rátestálják a bűnöket. A szárnyast ezután vagy a szegényeknek adják, vagy a család fogyasztja el. A modern ortodoxok a baromfi helyett marokban tartott pénzt forgatnak a fejek fölött, amit jótékony célra ajánlanak fel.

Jom Kipur előtt a városok utcáin „pidjon kaparot” (פדיון כפרות) – vagyis a kápárá megváltására szolgáló asztalkák tűnnek fel, mögöttük kipát viselő férfiak, akik fenti célra fogadnak el kisebb-nagyobb pénzösszegeket. Ezeket a pénzeket is jótékony célra fordítják.

A jom-kipuri szertartás „mellverdeső” viduj (וִדּוּי) bűnvallomás-imájában hangzik el a Fennvalóhoz a kérés: bocsáss meg nekünk, töröld el nekünk, írd jóvá nekünk: héberül szlách lánu, m´chál lánu, kápér lánu (סְלַח לָנוּמְחַל לָנוּכַּפֵּר לָנוּ).

Ma átvitt értelemben az a „kápárá”, aki más hibájáért lakol. 

A kófer (כּוֹפֶר) szó váltságdíjat, pénzen való megváltást jelent. Ez lehet foglyok kiváltása, fejpénz fizetése.

A kófer hájisuv (כופר הישוב) önkéntes gyűjtőakció volt a brit mandátum alatt, 1938-tól – ekkor volt az arab lázadás csúcsa – 1948-ig, az állam megszületéséig, amit a „jisuv”, az ország zsidó népessége adott össze a fegyveres önvédelem anyagi kiadásainak a fedezésére.

Az eltörlés fogalma jelenik meg a „kofér” (כּוֹפֵר) kifejezésben is: ez viszont tagadást jelent. „A vádlott tagadta bűnösségét” – olvashatjuk héberül: „háne´esám káfár beásmá” (הנאשם כפר באשמה). Súlyosabb értelmű a „káfár beikár” (כפר בעיקר) kifejezés, ami már istentagadást jelent. (Az ikár – elv: itt a hit vezérelvére utal.)

A „kfirá” (כפירה) – istentagadás.

Nem tartozik ide, de ugyanezekkel a betűkkel írjuk az oroszlánkölyköt jelentő kfir (כפיר) szót, ami ritka férfinév is. Kfir volt a neve az Izraelben, a Légierő számára 1975-től előállított sugárhajtású vadászbombázó repülőgépnek is.

Fenti jelentésekkel ugyancsak nem hozható kapcsolatba, de még mindig ugyanezekkel a betűkkel írjuk a falut jelentő „kfár” (כפר), de a fagy értelmű „kfor” (כפור) szót is, amely utóbbira mostanában némi nosztalgiával gondolunk. 

Adja a Jóisten bűneink és hibáink megbocsátását, sorsunknak jóra megpecsételését a Nagy Könyvben – és bűnbakok többé ne legyünk. ◙ 
G´már hátimá tová – גמר חתימה טובה