2017. október 21., szombat

Újabb „rakétacsöpögtetés” Szíriából • A Légierő csapást mért a kilövő támaszpontra


AZ EGYIK RAKÉTA MARADVÁNYA Fotó: Avihu Shapira

Szombaton hajnalban légiriadó volt a Golán fennsík településein. A légvédelmi berendezédek öt rakéta kilövését regisztrálták izraeli terület felé.

A reggeli órákban összesen négy rakéta maradványait azonosították.

A hadsereg tájékoztatása szerint a Szíriában folyó belharcok folytán “csöpögtek át” a rakéták az izraeli határon.

A Légierő figyelmeztetésképpen három tüzérségi üteget támadott a határ szíriai oldalán, Kuneitra körzetében.

A Cáhál, az Izraeli Hadsereg szóvivője kijelentette: „Akkor is, ha ez nem kifejezetten ellenünk indított támadás volt, a Szíriát kormányzó rezsimet tekintjük felelősnek. Az ilyen lövedék-átszivárgásokra a jövőben keményebb izraeli válasz fog érkezni. Izrael nem tűri szuverenitásának megsértését és állampolgárai biztonságának a veszélyeztetését.”


Legutóbb csütörtökön ért izraeli területet Szíriából kilőtt rakéta, amelyet az Asszadhoz hű hadsereg és az ellene lázadó erők közötti harcok során lőttek ki. Izrael akkor is a Kuneitra körzetében elhelyezett rakétakilövő állásokat támadta.

FORRÁS: Jediot Achronot; Kol Jiszráél (Izraeli Rádió)

2017. október 19., csütörtök

Fedezd fel a héber nyelvet! Buktatók a héber olvasásban


Ha valaki legalább középfokon ismeri a héber nyelvet, az élőbeszédben semmi nehézséget nem talál. Viszonylag könnyű, logikusan építkező nyelv. Például a széfer (סֵפֶר), azaz a könyv és a szápár (סַפָּר), azaz a fodrász szavak, ha halljuk vagy mondjuk,  világosan megkülönböztethetők egymástól.
Ám írásban, ha nincsenek kipontozva – márpedig a könyvek (az imakönyvek, szótárak, verseskönyvek kivételével) és az újságok nincsenek – akkor bizony a pontozatlan "ספר" jelentését csak a mondatban fellelhető értelméből hámozhatjuk ki. Ehhez viszont el kell tudni olvasni, „le kell tudni fényképezni” az egész mondatot.

Akinek jó a vizuális memóriája, formákat jegyezhet meg, mint ezt a ספר alakú betű-hármast. Amelynek egyébként harmadik jelentése is van: a סָפַר azt jelenti, hogy számlálni. (A mai, szefárd kiejtés szerint ugyanúgy hangzik, mint a fodrászt jelentő סַפָּר csak a pontozása más.)

A legősibb, és talán legszebb szó minden nyelvben, így a héberben is az anya: ém (אֵם). Ugyanezzel a két betűvel írjuk le a „ha” jelentésű im (אִם) szót is.
Petach Tikvát, az újkori zsidó letelepülés elsőként alapított városát „ém hámosávot”-nak (אם המושבות) nevezik: a települések anyja.
Herzl híres mondása viszont ezzel a szóval kezdődik: „im tircu, éjn zo ágádá” (אם תרצו אין זו אגדה). Igaz, a cionizmus mottóját a pesti születésű Herzl németül mondta: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Ha akarjátok, nem mese.

Izrael leghíresebb királyának nevét nem csak zsidók viselik: a Dávid (דוד) név a magyar és más kultúrákban is elterjedt.
Ám ugyanez a három betű pontozatlanul dod-nak is olvasható: így bácsit, nagybácsit jelent.
A lehetőségeknek még nincs vége: az ugyanígy írt dud jelentése: kazán, üst. A tetőkön látható, a napenergiát hasznosító vízmelegítő tartály héberül dud semes (דוד שמש).

A bö’ér (בְּאֵר) szó kutat jelent: Beér Séva városunk neve is ezzel a szóval kezdődik.  Ám a bé’ér (בֵּאֵר) ige azt jelenti, hogy megvilágítani, elmagyarázni.
Pontozatlan szöveg olvasásakor itt is a mondatban elfoglalt értelem segít.

A hasonló hangzású, de más betűkkel írt és más értelmű szavak is megzavarhatják a héber nyelvvel ilyen vagy olyan szinten ismerkedőt. 

Szochér-nak hangzik a kereskedőt jelentő סוֹחֵר, és a bérlő értelmű שׂוֹכֵר is.

A kár’á hangzású קָרָא jelentése: olvas, kiált, elhív. A kárá (קָרָה), az r hang utáni pillanatnyi megállás nélkül: történik, előfordul.
Vásott iskolás gyerekek gonosz vicce volt, amikor a „Chéder hámorim” (חדר המורים), vagyis tanári szoba feliratát némileg átalakították, éspedig úgy, hogy a ה betűből ח betűt csináltak. Az eredmény: „Chéder chámorim” (חדר חמורים) – szamarak szobája. A chámor (חמור) – szamár...
És ha már a füleseknél tartunk, emlékezzünk meg minden csacsi leghíresebbjéről, Bálám szamaráról. Ő nem chámor volt, hanem áton (אתון): a bibliai hébernek külön szava van a nőstény szamárra.

Gyakori buktató a HÉ (ה), a CHET (ח) és a CHÁF (כ) összekeverése.
Mózes bátyja, Áron héber neve Áháron (אהרן). A HÉ-t alig ejtjük: Ááron-nak hangzik. Ellentétben az ácháron (אחרון) szóval, ami utolsót jelent, és ahol kiejtjük az „erős” ch hangot. Nem mellesleg: a névnél nem írunk VÁV (ו)-ot az utolsó NUN elé, holott az O hang ezt indokolná, ahogy az ácháron szónál.
A bibliai neveket úgy írjuk, ahogyan az a Szentírásban áll. Például Áron fiatalabb, de nálánál nagyobb testvére, Mose (משה) nevét sem מושה-ként írjuk, és e sorok írója héber neve, a Simson is az I betűt jelző JUD (י) nélkül írandó, vagyis שמשון, és nem שימשון.

Egy hajszálnyi különbség vihart okozhat. Hogy miért? A száárá (שַׂעֲרָה) jelentése: haj, hajszál. A szöárá (סְעָרָה) viszont vihart jelent. Az ezektől csak egy magánhangzóban különböző szöorá (שְׂעוֹרָה) – árpa.

Gyakori forrása az elírásoknak az egyaránt heárá hangzású הֶאָרָה –felvilágosítás, megvilágítás, illetve a הֶעָרָה – megjegyzés.

Két „roé” hangzású szavunk van. A gyakoribb a lát jelentésű רואה ige de főnévként „látó”, jóstehetségű embert is jelent. A „roé chesbon” (רוֹאֵה חֶשְׁבּוֹן), szó szerint a számok, számadások látója – a könyvelő újhéber megnevezése.
רועה – pásztor. Ősidők óta segítője, a nyájőrző kutya: kelev roim (כֶּלֶב רוֹעִים).

A héber-tanulás rögös útjának a kezdetén könnyen eltéveszthető a „gyorsan” értelmű máhér (מַהֵר), a „holnap” jelentésű máchár (מָחָר), illetve az „eladta” jelentésű máchár (מָכַר) szavak helyesírása.

Az ávád (עָבַד) a „dolgozni” ige múltidejű alakja, hímnemben: dolgozott. Ugyancsak ávád (אָבַד) a hangzása az „elveszni” ugyancsak múltidejű és hímnemű alakjának: elveszett.
(Az arabul beszélők, illetve akik azt hallás után elsajátították, különbséget tudnak tenni az ALEF [א] és az ÁJIN [ע] kiejtése között.)

Vannak olyan hasonlóságok is, amelyek rokonértelműek, mégsem azonosak.
Két „táá” – jelenidőben toe – hangzású igét ismer a héber nyelv. Az ismertebb az, amelyik TET (ט) betűvel kezdődik. A טעה jelentése: téved. A TAV (ת) betűvel kezdődő תעה másféle tévedésről szól: táá báderech (תעה בדרך) azt jelenti, hogy utat tévesztett. Amikor József bátyjai keresésére indult – akik végül eladták őt – eltévedt a mezőn. A Tóra szavai szerint: vöhiné toé bászáde (וְהִנֵּה תֹעֶה בַּשָּׂדֶה) (Mózes I, 37:15).
Tévedni emberi dolog. Ahogyan a héber kifejezi: táut löolám chozeret (טָעוּת לְעוֹלָם חוֹזֶרֶת), szó szerint a tévedés mindig visszatér.
Remélem, nem ebben a rovatban. ◙
HÉBER NYELVOKTATÁS
Halmos László
052-3260834
izraelihirlevel@gmail.com

2017. október 16., hétfő

Megtorló légitámadás Szíriában


Hétfőn reggel az izraeli Légierő gépei megtorló légitámadást hajtottak végre egy szíriai rakétaállás ellen Damaszkusztól 50 kilométerre keletre, és négy bombával megsemmisítették azt.

A szíriai légierő két órával korábban orosz gyártmányú SA-5 föld-levegő rakétát lőtt ki a libanoni terület fölött repülő izraeli gépek felé, amelyek a Hezbollah ellenséges tevékenységét hivatottak figyelni. 

Az izraeli honvédelem az akció előtt egyeztetett a körzetben operáló orosz erőkkel. ◙