Ég a gyertya, ég... Hanuka 5782-2021: a nyolcadik, az idei utolsó gyertyagyújtás.

2017. november 16., csütörtök

Fedezd fel a héber nyelvet ✲ Adok-veszek


Az ár és az áru, a bér és a bérlés, a kereskedés és az eladás fogalmait a héber nyelv három, egymáshoz hasonló és egymással meglehetősen könnyen összetéveszthető szócsoporttal fejezi ki.
• A SZÁMECH – CHET – RÉS (ס-ח-ר) a kereskedelemmel, áruval, árusítással kapcsolatos szavak gyöke.
A száchár (סַחַר) jelentése: kereskedelem. A miszchár (מִסְחָר) ezzel rokonértelmű szó.
A „kereskedni” főnévi igeneve: liszchor (לִסְחוֹר)
A szochér (סוֹחֵר) – kereskedő.  Ezek után nem meglepő, hogy az áru az szchorá (סְחוֹרָה), amit a magyar jassznyelv is átvett, „szajré” formában.
A száchár-mecher (סַחַר-מֶכֶר) kifejezés üzletelést, „seftelést” jelent.
• A MEM – CHÁF – RÉS (מ-כ-ר) hármas gyök az eladással kapcsolatos fogalmakra utal.
A mecher (מֶכֶר) – eladás, akárcsak a mechirá (מְכִירָה). Ami csak mintának lett kitéve az üzletben, írás figyelmeztet, hogy nem eladó, vagyis „lo lim’chirá” (לא לִמְכִירָה). Az árverés viszont mechirá pumbit (מְכִירָה פּוּמְבִּית), ahol a pumbi (פּוּמְבִּי) jelentése nyilvános (a TÁV –  ת – e szó végén nőneművé teszi a jelzőt, mert a jelzett szó, a mechirá nőnemű).
A mochér (מוֹכֵר) eladó, de ha hölgy az illető, akkor mocheret (מוֹכֶרֶת). Az „eladni” főnévi igeneve: limkor (לִמְכּוֹר).
• A SZIN – CHÁF – RÉS (ש-כ-ר) gyök is fizetséggel, pénzzel kapcsolatos szavak alapja.
A száchár (שָֹכָר) bért, fizetséget jelent. Az ügyvédnek járó honorárium sz’chár tirchá   (שְֹכַר טִרְחָה), szó szerint „a fáradozás bére”. A mászkóret (מַשְֹכוֹרֶת) – fizetés. A bérből és fizetésből élő alkalmazott héber megnevezése: száchir (שָֹכִיר).
Aki lakást ad ki vagy bérel, jól ismeri a „szchirut” (שְֹכִירוּת) kifejezést, ami bérlést jelent. Az ügyletet általában bérbeadási szerződés, chozé szchirut (חוֹזֶה שְֹכִירוּת) előzi meg.
A bérbe adó a mászkir (מַשְֹכִּיר), nőnemben mászkirá מַשְֹכִּירָה)), a bérlő pedig a szochér (שֹוֹכֵר), nőnemben szocheret (שֹוֹכֶרֶת). Bérbe adás: hászkárá (הַשְֹכָּרָה). Gépkocsi bérbeadása: hászkárát rechev (הַשְֹכָּרָת רֶכֶב).
A bérbe adott tárgy vagy ingatlan jelzője a „száchur” (שָֹכוּר); a bérbe adott lakás: dirá szchurá (דִּירָה שְֹכוּרָה). 
HÉBER NYELVOKTATÁS
Halmos László
052-3260834
izraelihirlevel@gmail.com

2017. november 11., szombat

Jó hetet Izraelnek, mindenki másnak kellemes vasárnapot!

Jó hetet  Sávuá tov  שבוע טוב

A BALOLDALI POHÁRON:
siker – hácláhá – הצלחה
megélhetés – párnászá – פרנסה
bőség – sefá – שפע

A JOBBOLDALI POHÁRON:
egészség – bri´ut – בריאות
boldogság – óser – אושר
öröm – szimhá – שמחה

2017. november 9., csütörtök

Fedezd fel a héber nyelvet! ✡ Bizalom és biztonság


Betách!” – sőt: „Nu, betách!” – hangzik a gyakran hallható héber kifejezés, ami akár indulatszónak is tekinthető. Hát persze, egész biztos, még jó – így fordíthatnánk magyarra.
betach (בֶּטַח) szószerinti jelentése: biztos, bizonyos. Néha gúnyorosan is használják: „naná, persze, majd ha fagy” értelemben.

A BÉT-TET-CHET (ב-ט-ח) gyök körül egész szó-bokor nőtt ki, jórészt a héber nyelvújításnak köszönhetően.

bátuách (בָּטוּחַ) is biztosat, bizonyosat jelent, míg az ebből képzett bituách (בִּטּוּחַ) biztosítást.

chevrát bituách (חברת ביטוח) – biztosító társaság. (Legtöbbször így, pontozás nélkül találkozunk vele: a BÉT alatti, i hangot jelző pontot az azt követő JOD betű pótolja.)

Az izraeli Állami Biztosító – héberül szó szerint Nemzeti Biztosító – a Bituách Leumi  (ביטוח לאומי).

bitáchon (בִּטָּחוֹן) biztonságot jelent: lelkit, személyit, gazdaságit. Többesszáma: bitchonot (בִּטְחוֹנוֹת). Így nevezik a kölcsön visszafizetését, vagy a lakbér megfizetését előre biztosító letétet.

Izraelben a Honvédelmi Minisztériumot miszrád hábitáchon (משרד הביטחון) néven ismerik; a honvédelmi- vagy hadügyminiszter a szár hábitáchon (שר הביטחון).

(A miszrád irodát is, minisztériumot is jelent, a szár a klasszikus héberben herceget; a héber nyelvújítók ebből alkották meg a miniszter kifejezést. Egyes nyelvészek úgy vélik, hogy a bibliai héber „szár” szóból származik az angol Sir, sőt, az orosz cár szó is!)

botéách ige azt jelenti: megbízni valakiben vagy valamiben. Megbízom benned: – áni botéách böchá (אֲנִי בּוֹטֵחַ בְּךָ), így mondja férfi férfinek; áni botéách bách (אֲנִי בּוֹטֵחַ בָּךְ), ha férfi nőnek mondja, míg a megbízom ige nőnemben: áni botáchát (אֲנִי בּוֹטַחַת).

A fontos emberek mögött látható kigyúrt, figyelmesen körbetekintgető biztonsági ember héberül: is bitáchon (אִישׁ בִּטָּחוֹן); a nagyforgalmú helyek előtt álló biztonsági őr a möávtéách (מִאְבָטֵחַ). (Egy ilyen cég בטחון – bitáchon, azaz Biztonság – feliratú sapkája látható képünkön.)

mávtiách (מַבְטִיחַ) ige azt jelenti, hogy ígér; nőnemben mávtichá (מַבְטִיחָה).

muvtách (מֻבְטָח, pontozatlanul  מובטח) kifejezés biztosított, garantált, megígért jelentésű.

hávtáchá (הַבְטָחָה) – ígéretet, biztosítást jelent, tágabb értelmében védelmet is. Sokak által igényelt jövedelem-kiegészítő juttatás a hávtáchát háchnászá (הבטחת הכנסה), ahol a háchnászá: jövedelem, bevétel.

Az ávtáchá (אַבְטָחָה) ehhez hasonlóan biztonság, védelem értelmű. A chevrát ávtáchá (חברת אבטחה) őrző-védő céget jelent. ◙

HÉBER NYELVOKTATÁS:
Halmos László
052-3260834
izraelihirlevel@gmail.com

2017. november 7., kedd

Kedd reggeli szívderítő


Én is a Facebook polgára vagyok.

Ezt a drágaságot pedig a "Dorombolda" fiókban találtam.

Most megosztom. Kellemes keddi napot, és doromboljatok ti is! =^..^=

2017. november 4., szombat

Huszonkét éve...


Az évek telnek, de a nemzeti trauma nem oldódik. Ilyen, meg amolyan politikai szinezetet kap, városi legendák keltek szárnyra, de az újonnan feltámadt ország legrosszabb rémálma még mindig kísért.

Ezekben az órákban 22 éve, hogy egy fanatikus futóbolond agyonlőtte Jichák Rabin miniszterelnököt, Izrael újkori történetének egyik legkitűnőbb fiát Tel Avivban, az azóta róla elnevezett téren.

Zsidó polgár a zsidó állam kormányfőjét, és egyik legjobb katonáját. Aki kétszer vállalt döntő részt Jeruzsálem visszafoglalásában: először 1948-ban (a nyugati Újváros), majd 1967-ben (Óváros).

Emlékét Izrael népe örökkétig magával hordozza.

(A képen az első híradás látható: Rábin nircách. Rábint meggyilkolták.) ◙

2017. november 3., péntek

Zsidó, náci, meleg • Kevin Wilshaw brit neonáci vezető, aki Hitler születésnapját ünnepelte, most előbújik a szekrényből, megvallja nemi irányultságát és zsidó származását


A brit The Independent és más lapok interjúi nyomán a pénteki Jediot Achronot is interjút közöl vele, amelyben többek között beszél tervéről: Izraelbe látogat és nyilvánosan bocsánatot kér a Soá-túlélőktől.

Mesél a neonáci vezető körökben eltöltött négy évtizedéről is, amelybe, szavai szerint, a gyűlölködés szenvedélye vitte.

A héberül tudóknak érdemes megvenni a Jediot pénteki számát: Janiv Chalili képes interjúja a „7 nap” melléklet hat oldalát tölti ki.

Az angolul értőknek az Independent videó-riportját ajánlom. (Szerzője az erősen magyar-zsidó-gyanús Rachel Revesz.)