2019. május 22., szerda

Szerda estétől: Lág Báómer ✷ Fokozott tűzveszély a forró, száraz időben ✷ Háttere a zsidó hagyományban


Szerda este kezdődik Lág Báómer örömünnepe. Az országszerte kigyulladó tábortüzeket az űrből is látni lehet: űrhajósok beszámoltak róla, hogy a tüzek pontosan kirajzolják a zsidók által lakott területeket.

A meteorológiai intézet jelentése szerint szerda estére száraz, meleg idő várható. Ez különösen a lakóházak közelében fokozza a tűzveszélyt, ahol benzinnel megtankolt gépkocsik parkolnak. A tűzoltóság fokozott éberségre inti Izrael népét.

Szülők, nagyszülők figyelmébe ajánljuk:
 Nem szabad olyan deszkákat gyűjteni a tűzhöz, amelybe szögek lettek verve; ezek súlyos balesetet okozhatnak, főleg gyerekeknek
 A tábortüzek mellett egész cipőt viseljünk, sohase szandált (papucsról, mezitlábról nem is beszélve…)  
 Vödör víz, elsősegély-csomag minden nagyobb tábortűz mellett legyen
 Tilos magasfeszültségű vezetékek alatt, vagy azok közelében tüzet gyújtani!
 Serdülők és gyerekek sohase gyújtsanak tüzet felnőttek jelenléte nélkül – ugyanez vonatkozik a tüzek eloltására is
 Ha a tűz csak benzin vagy petróleum segítségével gyullad be – nagyon óvatosan kell eljárni
 Semmiképpen ne égessenek fapótló anyagokat, mint mellamint, formaikát: ezek fokozottan tűzveszélyesek
 Ne égessenek festett fát sem, mivel a festékek jórésze tűzveszélyes
 Ne dobáljunk, illetve ne engedjünk dobálni a tűzbe üvegeket, köveket
❗ Ha a tűz belekapott valakinek a ruhájába, az illetőt erővel le kell fektetni a földre és meghempergetni, amíg a lángok kialszanak.

A kórházak statisztikáiból kitűnik, hogy ezeken az estéken az égési és füstmérgezési esetek több, mint háromszorosan meghaladják más napok átlagát.

A Cfát közelében fekvő Meronban, a Tanaiták sírjai körül már délután tízezrek gyülekeztek, hogy jó helyet kapjanak. A rendőrség százezernyi látogatóra számít. A chárédieknél a hároméves kisfiúk haját ilyenkor vágják le először, meghagyva a pájeszt. A szertartás jiddis neve cháláké.

A Lág Báómer háttere a zsidó hagyományban
"És számláljátok a napokat az ünnep (Peszách) másnapjától, attól a naptól, amelyen elhozzátok a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet.” (Mózes III. könyve, 23 fejezet, 15 vers)
Az Ómer jelentése: gabonakéve. A hetedik hét eltelte utáni, ötvenedik nap Sávuot („Hetek”) ünnepe.

A Peszáchtól számított 33. napról való megemlékezés újabb keletű. A közel 1900 évvel ezelőtt élt Akiba rabbinak a Talmud szerint 24,000 tanítványa volt. Éppen az Ómer-számlálás, vagyis a Peszách és a Sávuot közötti időszakban tört ki közöttük egy járvány, amely közülük ezrek halálát okozta. 

A járvány az Ómer-számlálás 33. napján megszűnt. Ezért a hagyományőrző zsidók az Ómerszámlálás heteiben nem rendeznek esküvőket, örömünnepeket, még csak nem is borotválkoznak – kivéve ezt a 33. napot.
Ez lesz ma, szerda estétől holnap, csütörtök estéig.
Eddig az „Omer” magyarázata. 

És mi az a „Lág”?
A „Lág” – tulajdonképpen L-G – két betű: a Lámed (számértéke: 30) és a Gimel (számértéke: 3) összevonása egy szóvá. Vagyis Lág [ל"ג] = 33. Lag BáÓmer [ל"ג בעומר] = a 33. nap az Ómerban, azaz a Kéveszámlálás 33. napja.

Miért zarándokolnak tömegek éppen a Méron hegyre?
A Gálilban tartott népi örömünnep, arameus szóval hilulá, évszázadok óta a Méron hegyen zajlik. Középpontjában egy varázserejű ember hagyomány szerinti síremléke áll.
Simon Bár-Jocháj (vagy Ben-Jocháj) a mártírhalált halt Akiba rabbi tanítványa volt, a tanaiták, a Talmudot hagyományozó első atyák kiemelkedő alakja. A keresztény időszámítás 2. évszázadában élt. Neki tulajdonítják a Zohár (Ragyogás) nevű misztikus irat szerzőségét.

Bár-Jocháj rabbit a Talmud Simon rabbi néven említi. A hagyomány kiemeli csodatevő képességeit. Ez lehet az oka, hogy a népi képzelet halála után is afféle közbenjáró erővel ruházta fel őt, aki imádkozhat a hívő emberért. 

Bár-Jocháj rabbi az ősi iratok szerint fiával együtt 12 éven át egy barlangban rejtőzött az életére törő római katonák elől. Ez idő alatt írta meg a rejtett tudással foglalkozó művét. Amikor tudomására jutott, hogy a rá kirótt halálos ítélet már nem érvényes, előjött rejtekéből, mi több, egyenesen Rómába hajózott. 

Magától Adrianus császártól kérte a zsidó vallás parancsait, így a körülmetélést tiltó törvények eltörlését. Küldetése sikerrel járt. ◙

2019. május 18., szombat

Szombatra virradó éjjel: robbanások Damaszkuszban ✴ Célpont: iráni fegyverraktárakSzombatra virradó éjjel három nagyerejű robbanást hallottak Damaszkuszban. A szíriai kormánytelevízió reggel azt közölte, hogy "objektumokat lőttek ki a megszállt területek irányából", ami alatt az értendő, hogy rakétákat lőttek ki izraeli területről. A közlés szerint a szíriai légelhárítás "többségüket semlegesítette".

Független hírforrások szerint a támadás célpontjai a szíriai fővároshoz közeli Kiswe és Dzsaramana települések voltak, ahol az iráni Forradalmi Gárda és a libanoni Hezbollah fegyverraktárai találhatók.

Izraelben nem reagáltak a hírre. 

Legutóbb március végén ért rakétatámadás iráni katonai célpontokat Szíria középső régiójában. ◙

2019. május 8., szerda

Izrael Állam 71. Függetlenségi napja


Idén 2019. május 9-én, csütörtökön ünnepli Izrael Állama újkori függetlenségének 71. évfordulóját. (Az ünnepség a nap előestéjén, vagyis szerda este, 8-án kezdődik.)

A Függetlenség Napját – héberül Jom háácmáut (יום העצמאות) – hagyományosan a zsidó időszámítás szerinti Ijjár hó ötödikén tartjuk: ez felel meg 1948. május 14-nek, amikor David Ben Gurion, az akkori átmeneti kormány első miniszterelnöke Tel Avivban kihirdette az Állam függetlenségét. 


A Függetlenség Napja szokásos eseményei: az előestén 12 fáklya meggyújtása 12, valamilyen téren rendkívüli teljesítményt nyújtó személy által, délelőtt a Bibliaverseny, délben a Légierő és a Haditengerészet bemutatója. Számos helyi ünnepségre is sor kerül országszerte, az ünnepnapot este az Izrael-díj átadása zárja le. ◙

2019. május 7., kedd

Izrael hősi halottaira emlékezünk – köztük Gabi Bánáj - Bányai Gabi főhadnagyraA Függetlenségnapot – Jom háácmáut [יום העצמאות] – megelőző nap az emlékezésé és a tiszteletadásé. Azok előtt, akik életükkel fizették meg a lehetőséget, hogy létünkre törő ellenségek között és mellett mi Izrael ős-újországában élhessünk, és utánunk utódaink is. 

Ennek a napnak Jom házikáron [יום הזיכרון] a neve.

Ezen a napon a napilapok egy ötszámjegyű számmal jelennek meg címlapjukon. A szám az eddigi háborúkban és a terror elleni küzdelemben hősi halált haltak száma: 1948 és 2019 között. 

A szám minden évben nagyobb, mint az azt megelőző évben. A küzdelem tart, és ennek ára van. Véres ára.  

A mai lapokon nyomtatott szám: 23,741.

Ezen a napon magam is emlékezem másod-unokatestvéremre. Gabi 1949. február 21-én született Budapesten, egy hónappal e sorok írója előtt, Bányai Gábor néven. Szüleivel és nővérével 1957-ben jöttek Izraelbe, és Givát Chájim kibucban telepedtek meg. Itt a Bányai nevet Bánái-ra [בנאי] héberesítették, ami építőt jelent.

Gabi – ezt a héber nevet továbbra is viselte – példás tanulmányi előmenetele után bevonult a hadseregbe, és tiszti kurzusra jelentkezett. Személyi kvalitásai hamar megmutatkoztak: a vezetésre termett, amúgy igen jóképű, sportos fiú hamar hadnagyi, majd főhadnagyi rendfokozatot kapott.

És jött a "kifullasztó háború": Egyiptom mindennapos támadásokat intézett a Szuezi Csatorna keleti oldalán állomásozó izraeli erők ellen. 

Ide az 1967-es Hatnapos Háború következményeként jutott el az Izraeli Hadsereg, miután Egyiptom akkori ura, a sokat dohányzó Gamal Abdel Nasszer ezredes olyanokat szólt, hogy "amíg egy cigarettát elszívok, Tel Aviv romokban hever" – és nem csinált titkot belőle, hogy célja Izrael és teljes zsidó lakosságának a fizikai likvidálása.

Nos, egy heves tűzváltás során Gabi egyik katonája megsebesült. Gabi főhadnagy a pergőtűzből mentette ki beosztottját – miközben ő maga halálos lövést kapott 1970. február 21-én. A 21. születésnapján.


A kedd este 8-kor egy percig, majd szerda délelőtt 11-kor két percen át felsivító sziréna őérte is szól. ◙

2019. május 6., hétfő

Gázai rakétaháború: nincs harmadik nap • Tűzszünet, a biztonsági korlátozásokat felfüggesztették

IJJÁR HÓNAP KEZDETE. TELJEN ÁLDÁSSAL!


Hétfőn kora reggel a Hamasz és az Iszlám Dzsihád beleegyezett az egyiptomi közvetítéssel létrejött tűzszünetbe, "amennyiben azt Izrael is betartja".

A közel két teljes napon át tartó rakétás agresszió Izraeltől négy halálos és több tucatnyi sebesült áldozatot követelt; palesztin oldalon 17 halottat jelentettek.

A Pikud háóref (Polgári Védelem) felfüggesztette a biztonsági tilalmakat. Beer Séván, Asdodban a tanítás folytatódik, Askelonban és az "Ótef Ázá"-nak nevezett területen, a Gázai-övezet tőszomszédségéban egyelőre érvényben maradnak a korlátozások, amelyeket a Pikud háóref fokozatosan feloldhat.

A Függetlenségi Nap (Jom Háácmáut) és az Eurovíziós táncdalfesztivál előkészületei zavartalanul folynak.

Legyen jó hónapunk! – Chódes tov – חודש טוב

2019. május 5., vasárnap

A rakétaháború második napja: 650 rakéta, négy halott • Az ünnepi előkészületek zavartalanul folytatódnak

GÁZA: A HAMASZ-KORMÁNYZAT EGYIK MINISZTÉRIUMI ÉPÜLETE

A Gázából szombaton reggel indított rakétaháború vasárnap este 19 órakor folyamatban van, és izraeli oldalon eddig 4 halálos áldozatot követelt.


Az elsőt, a vasárnapra virradó éjjel elhunyt 58 éves Mose Ágádi négygyerekes apát örök nyugalomra helyezték.

Délután 14 óra körül egy gépkocsit ért találat Jad Mordecháj kibuc közelében, amelynek 60 éves utasa meghalt.

Valamivel később rakétarepesz ölt meg egy üzemben dolgozó negevi beduin munkást.

Az esti hírek beszámolnak egy lakóházat ért rakétatalálatról Asdodban, amely előtt egy személy életveszélyesen megsebesült. A sebesült este 20 órakor belehalt sérülésébe.

A Gázai-övezetből 17 halottat jelentenek.

Vasárnap estig a hírközlő szervek szerint több, mint 650 rakétát és aknagránátot lőttek ki Izraelre a Gázai-övezetből, ebből 400 beépítetlen területen ért földet.

A Légierő a konfliktus kezdete óta közel 300 célpontot támadott a Gázai-övezetben.

A Cáhál, az Izraeli Hadsereg szóvivője közölte: a Gázai övezet felé tartó valamennyi útvonalat lezárták. A Goláni hadosztályt a helyszínre vezényelték, az ejtőernyős brigádot készenlétbe helyezték.

A Dan-körzet (nagy Tel Aviv) légvédelme felkészült. A nagyvárosi körzetek biztonsággal védhetők.

Úgy a függetlenségnapi ünnepségek (május 8-9), mind pedig az Eurovíziós táncdalfesztivál (május 18) előkészületei zavartalanul folytatódnak.

A Légierő magas rangú tisztje közölte: minden lakott területre irányuló rakétatámadást a Légierő a legkeményebben megtorol; azt azonban tudni kell, hogy nincs hermetikus légvédelem. A Vaskupola elhárító rendszer ellenrakétái a felmérések szerint 86 százalékos hatékonysággal képesek megsemmisíteni röptükben az ellenséges rakétákat

A tiszt elmondta: Izrael hadereje még közel sem használta ki minden eszközét a támadás hárítására.

A Légierő öt év után első ízben a célzott felszámolás módszerét alkalmazta, amikor Gáza belvárosában rakétával telibe találta Hamed Abed Khudri gépkocsiját. A 34 éves Khudri volt a gázai terror egyik motorja: a gázai pénzváltó hozta be az Irán által a Hamasznak juttatott pénzeket, többnyire készpénz-kötegek vagy banki átutalások formájában. ◙

Éjjel is folytatódott a rakétaháború • Szombat reggel óta 430 rakétát lőttek ki Izraelre • Askelon: első halott áldozat
Vasárnapra virradó éjjel is folytatódott a rakétaháború, amelyet Gázából kezdeményeztek szombaton reggel. Az azóta eltelt 24 óra folyamán összesen 430 rakétát és aknagránátot lőttek ki izraeli területre a Gázai-övezetből, ebből 180-at az éjjeli órákban.


Vasárnapra virradóra találat ért egy lakóépületet Askelon városában, aminek következtében az egyik lakó, az 58 éves Mose Ágádi halálosan megsérült. Ő az első halálos áldozata a legújabb konfliktusnak.


A Légierő tegnap reggel óta 200 célpontot támadott a Gázai-övezetben. A gázai kormányzat hét halottról számolt be.


Beér Séván, Askelonban, Asdodban és a környező településeken vasárnap nem lesz tanítás. A Polgári Védelem (Pikud háóref) arra kéri a körzet lakosságát, hogy szabadban ne rendezzenek nyilvános rendezvényeket, és a zártkörűekben se vegyenek részt többen, mint háromszázan.


Ugyancsak fontos kérés – e sorok olvasóitól is! – hogy közeli rakétatalálat esetén semmilyen nyelven NE KÖZÖLJÉK az internetes médiumokon a találat pontos helyét, hiszen ezzel a támadóknak segítenek a rakéták célzásában. 


Egyiptom és az ENSZ tűzszünetet próbál elérni a felek között, vasárnap reggelig sikertelenül. A gázai Iszlám Dzsihád és az azzal most nyíltan együttműködő Hamasz azzal zsarolja Izraelt, hogy a szerda este kezdődő Függetlenségnapon (Jom Háácmáut) és a 18-án esedékes Eurovíziós táncdalfesztivál napján minden addiginál súlyosabb rakétatámadást hajtanak végre Izrael ellen, ha nem teljesítik követeléseiket.


A 'Kán Reset Bét' rádió, a TV11, TV12 és TV13 csatornák folyamatosan közvetítenek az eseményekről. ◙

2019. május 4., szombat

Szombatzavarás Gázából: 200 rakéta izraeli városokra • A Légierő rakétakilövőket, Hamasz-támaszpontokat támad

MUNKÁBAN A VASKUPOLA: MEGSEMMISÍTI A GÁZÁBÓL KILŐTT RAKÉTÁKAT


Szombat koraestig több, mint 200 rakétát és aknagránátot lőttek ki izraeli településekre, többek között Askelonra, Asdodra és Kirját Gátra.

Többször megszólaltak a szirénák Kirját Máláchiban, Netivotban, Gán Jávnéban és Bét Semesben is.

Egy aknagránát délelőtt 10 órakor egy délvidéki mosávban (mezőgazdasági település) egy háztetőn robbant, az emeletes épületben súlyos kár keletkezett, a benne lakó idős házaspár sértetlen maradt.

Délután folytatódtak a rakétatámadások. Kirját Gátban egy 80 éves asszony súlyosan, Askelonban egy 50 éves férfi könnyebben megsérült rakéta-repeszektől. 

(Magukat a rakétákat a Vaskupola megsemmisítette, de repeszei a földre hullottak. Ezért kell a sziréna megszólalása után minél előbb a védett szobába, vagy utcáról fedezék alá vonulni.)

Az Izraeli Légierő reggel óta rakétakilövőket és katonai létesítményeket támad a Gázai-övezet területén.

A Vaskupola-ütegek ellenrakétái a legtöbb, lakott terület felé tartó ellenséges rakétát megsemmisítették.

Binjámin Netanjáhu miniszterelnök, Aviv Kochávi vezérkari főnök, biztonsági és titkosszolgálati vezetőkkel helyzetértékelést tartanak.

A pénteki "visszatérési menet" során ötezer palesztin támadta a határkerítést és az azt védelmező katonákat; egy tisztet közepes, egy katonalányt könnyebb sérülés ért, amikor egy orvlövész tüzet nyitott rájuk. Palesztin oldalról tegnap négy, ma két halottat jelentettek. 

A 'KÁN RESET BÉT' rádió, a TV11, TV12 és TV13 televízió állomások folyamatos közvetítést adnak az eseményekről.

2019. május 1., szerda

A pusztulás és a hősiesség emléknapja – Jom hásoá vehágvurá • יום השואה והגבורהAz európai zsidóság tömeges elpusztításának a gyász- és emléknapját Izraelben 1951 óta tartják, a zsidó időszámítás szerinti Niszán hó 27-én. (Amennyiben az szombatra esik, egy nappal későbben.)

A hivatalos megemlékezés e nap előestéjén, este 8 órakor a jeruzsálemi  Jád Vásém intézményben veszi kezdetét a nemzeti zászló félárbocra eresztésével és hat fáklya meggyújtásával.

 A rádió és a televíziós állomások is ennek szellemében alakítják műsoraikat. A szórakozóhelyek a zsidók-lakta településeken zárva vannak.

Másnap délelőtt 10 órakor Izrael-szerte kétperces szirénabúgás tölti be a levegőt. Erre a két percre az utakon, utcákon leáll a forgalom, az utasok kiszállnak a járművekből, a gyalogosok is megállnak.

Az országába visszatért nép tisztelettel adózik a hatmillió áldozat emlékének. ◙

2019. április 27., szombat

Fedezd fel a héber nyelvet ✡ Egy ország, négy tenger


SZÁLLODASOR A HOLT-TENGER PARTJÁN, IZRAELBEN

Hőhullám – gáléj chom (גלי חום). Többesszámban, mivel többször van hozzá szerencsénk úgy májustól szeptemberig.  Eltart egy-két napig, néha egy hétig is. És ha nem akarjuk az egész nyarat a légkondi mellett tölteni, az egyetlen menedék a tenger, héberül jám (ים).

Amiből ebben az apró országban – a „Területek” nélkül 21 ezer négyzetkilométer, mint a Dunántúl a Kisalföld nélkül – négy is van. Mármint négy tenger. Pontosabban tengerpart – chof jám (חוף ים).

A négyből azonban csak kettő az igazi: a Földközi tenger, amelyet a modern héber nyelv úgy emleget, hogy Jám hátichon (ים התיכון) – a tichon szó jelentése „közép”; és a déli végeken, Eilat városánál a Vörös tenger, ami egyáltalán nem Vörös, hanem Nádas: Jám szuf (ים סוף). A szuf ugyanis nádat jelent. A Bibliában is így nevezik: Nádas tenger.

Mégis, hogyan lett Vörös a Nádas? Hát úgy, hogy egy angol térképmásoló valamikor elnézte a „Reed Sea” nevet (a reed nádat jelent), egy e betűt kihagyott, és lett belőle   „Red Sea”, Vörös tenger (a red vöröset jelent angolul).

A másik kettő viszont tó. Ami héberül ágám (אגם), de a hagyomány mégis tengerként tiszteli őket.

És éppen ez a két „tenger” híres az egész Földön: a Biblia tette őket híressé.

Az egyik a Kineret, ami a héber nyelvű térképeken Jám Kineret (ים כנרת). Neve a kinor (כינור) szóból származik, ami ma hegedűt jelent, régen valamilyen húros hangszert, és a tó formája a régieket erre a hangszerre emlékeztette. Ugyanezt a tavat sokan Genezáret tóként ismerik, ami a héber Ginoszár (גינוסר) tájegység nevéből lett. Ma egy kibuc viseli ezt a nevet. Angol nyelvterületen Galilea tengereként (Sea of Galilee) ismerik.

A másik a Holt-tenger. A héber nyelv ezt is másképpen ismeri: Jám hámelách (ים המלח), vagyis „Só-tenger” (a melách sót jelent). 

Holtnak valóban holt, sós vizében semmilyen élet nincs. Ám az utóbbi évtizedekben Izrael visszatért népe csodákat művelt. A partján, a sívó sivatag szélén, kísértetiesen sárgálló, kopár hegyek alján szállodasorok sorakoznak, a Föld legmélyebb pontján a kibuc botanikus kertjében százféle trópikus növény virágzik, és a nem egészen evilági élményekre vágyók átadhatják magukat a lebegésnek a sós víz és a téridő felett...

HÉBER NYELVTANÍTÁS: 
Halmos László 
052-326 0834
izraelihirlevel@gmail.com

2019. április 25., csütörtök

Peszách záróünnepe, hetedik napja ✡ Svi´i sel Peszách ✡ שְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַחA hagyomány szerint Izrael fiai az egyiptomi kivonulás utáni hetedik nap éjjelén keltek át száraz lábbal a Vörös-tengeren.

Ez Peszách záróünnepe, az idén csütörtök estétől teljes ünnepnap Izraelben, amelyet péntek este a Szombat követ.


Ez most két, egymást követő munkaszüneti nap: szombat estéig a hivatalok, üzletek zárva, a tömegközlekedés sem üzemel. ◙

2019. április 19., péntek

Peszách 5779-2019 ✡ פסח תשע"ט

Peszách az „Átlépés”, vagy „Kihagyás” ünnepe: a héber pászách  פסח ige ezt jelenti. Egyike a három zarándokünnepnek (a másik kettő a Sávuot és a Szukot). A jeruzsálemi Szentélyek fennállása idején a Jeruzsálembe vezető utak javítását harminc nappal Peszách előtt kezdték el, hogy az ünnepre felmenő több százezer zarándok (olé regel) nehézség nélkül juthasson fel a szent városba.

Van egy nép, amely 3300 éve minden évben megemlékezik egy természeten túli eseménysorozatról, legyen akár derű, akár ború fölötte, éljen bármely ég alatt.

A drámát a Hágádá (magyarul Monda”) eleveníti fel. A Tíz Csapás és az utána következett kivonulás ősi magyarázataival a Széder-estén, keletlen kenyérrel, amelynek a héber neve mácá, többes számban mácot, és amit az európai, askenázi zsidók macesznak ejtenek, és a zsoltárok, dícséretek közben négy pohár bort is felhajt minden résztvevő. Végül a bájosan bumfordi, arameus nyelvű „Gödölye-dal” (Chád gádjá) eléneklése után így búcsúzunk a Peszách ünnepét beköszöntő Széder-esttől: Lesáná hábá´á biJerusálájim hábnujá (לְשָׁנָה הֲבָאָה בִּירוּשָׁלַיִם הַבְּנוּיָה), azaz „jövő évben a megépült Jeruzsálemben” – ami alatt az újjáépült Templom körüli fővárost kell érteni. Amely újjáépülés nem lesz egyszerű dolog, nem mindenki fogja szeretni.

Nyolcadik évtizede, hogy történelme legnagyobb pusztítása óta és e pusztulás következményeként e nép egyre nagyobb hányada a maga független államában él. Az itt születetteknek és a régi izraelieknek nincs szüksége magyar vagy egyéb nyelvű fordításra: magától értetődően olvassuk a Széder héber imáinak, „pijut”-jainak (vallásos költeményeinek) a szövegét. Az arameus szövegű verseket is kívülről fújják a gyerekek.

A Hágádá szövege évszázadok óta változatlan. Egyik megállapítása hátborzongató. Észre sem vesszük, hogy ez az egész narráció központi eleme, a történelem talán legnagyobb drámája: seb’chol dor vádor omdim álénu l’cháloténu 
(שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ
– hogy minden nemzedékben felkelnek megsemmisítésünkre.

Sokszor leírtam már: minden, ami Izrael államával, népével, sorsával kapcsolatos, nem politika, hanem teológia. Emberi problémák abszolút megoldhatatlan komplexuma. Lecke, amelyet évezredekkel ezelőtt adott fel a Legfelsőbb Hatalom, és amely emberi léptékkel megoldhatatlan. Ez pedig a „választott nép” – avagy, amint azt unalomig ismétlem – olvasatomban a népek közé kihelyezett „kísérleti csoport” mozgása térben és időben.

A népek (héberül: „gojim” – a gyakran idézett és mindenütt zsigeri gyanút keltő szó ezt jelenti) a földi terek és idők legnagyobb részében nem tudnak megbirkózni a közéjük-melléjük került héberek avagy zsidók különös erényeivel és hibáival, és nem kevés alkalommal egyszerű fizikai kiküszöbölésükben vélték és vélik megtalálni a megoldást.


A loddi Ben-Gurion repülőtér, mint ilyenkor mindig, csúcsforgalmat bonyolít. Külföld felé az izraeli kirándulók, befelé a zsidó és keresztény zarándokok igyekeznek.

A peszáchi munkaszünet napjaiban belföldön is elindulhatunk egy tavaszavató kirándulásra. Ilyenkor, az esős évszak végefelé virágzik a sivatag: a Negev csodás arcát mutatja. Érdemes látni!


Adja a Mindenható, hogy Izraelt és általa minden országot és népet elkerülje a háború, és a fegyverekre, rakétákra, rakéta-elhárító rakétákra, kémholdakra, csapásokra, ellencsapásokra és ellen-ellencsapásokra a Gondviselés által kijelölt varázslatos órától kezdve ne legyen többé szükség. ◙

2019. április 12., péntek

Választások 2019: végeredmény ✲ Likud 36, Káchol láván 35 ✲ Harmadik befutó a SASZ ✲ Harmatgyenge jobbos koalíció helyett nemzeti egységkormány?


Csütörtök éjjel, kisebb technikai akadályok elhárítása után közölték az április 9-én, kedden megtartott országos választások végső eredményeit.

A leadott szavazatok immár száz százalékos kiértékelése után a korábban közzétett adatokat némileg helyesbíteni kellett.

A Likud 35 helyett 36 mandátumot szerzett, a Tórahű Zsidóság (Jáhádut há-Torá) a korábban közölt 8 helyett csak 7 mandátumot.

Az Új Jobb (Hájemin hechádás) bármennyire is reménykedett, hogy végül túllépi a 3.25 százalékos bejutási küszöböt, ez nem adatott meg neki, bár nagyon megközelítette.

A pártok mandátumainak száma a 21. Kneszetben:  
Likud [Binjámin Netanjáhu] – 36
Káchol láván [Beni Gantz; Jáir Lapid] – 35
SASZ [Árje Der´i] – 8
Jáhádut há-Torá [Jákov Litzmann; Mose Gafni] – 7
Ávodá [Avi Gábáj] – 6
Tá´ál - Chádás [Ahmed Tibi; Ájmán Ode] – 6
Jiszráél béjténu [Avigdor Lieberman] – 5
Ichud hájámin [Rafi Perec; Becálél Szmotrics] – 5
Merec [Támár Zandberg] – 4
Bálád - Rá´ám [Manszúr Ábbász] – 4
Kulánu [Mose Káchlon] – 4

Nem érték el a bejutási küszöböt:
Hájemin hechádás [Naftali Bennet; Ájelet Sákéd]
Zehut [Mose Feiglin]
Geser [Orly Levy-Abekászisz]

Koalíció
Amint az fentiekből kitűnik, a jobboldali és a vallásos pártok 65 képviselőből álló koalícióban érvényesíthetik valós vagy vélt érdekeiket a 21. Kneszetben.

Ez az érdekérvényesítés – mint ahogyan eddig is – a koalíció vezetőjére gyakorolt nyomással, durvább kifejezéssel: zsarolással történik.

A két ultraortodox párt ismert követelése a jesiva-növendékek katonai szolgálatára vonatkozó törvénytervezet törlése, a jesivák és a vallási intézmények fokozott költségvetési támogatása, a szombattartás állami intézményesítése és sok egyéb.

Ha pedig a nemzeti felfogású, de zsigerből ortodox-ellenes Avigdor Liebermant és Jiszráél béjténu pártját vizsgáljuk – fenti követelésekkel homlokegyenest ellentétes nézetét igyekszik majd erőltetni. Lieberman keményebb katonai fellépést is követel a Gázai-övezetben, ami ellentétben áll Netanjáhu eddigi óvatos stratégiájával.

Netanjáhu ötödik kormánya ilyen körülmények között béna kacsaként fog funkcionálni: bármikor, bármivel zsarolható lesz. 

Döntően befolyásolhatja a közeljövő belpolitikáját a Netanjáhu elleni esetleges vádemelés kimenetele is.

A koalíciós tárgyalások még csak a puhatolódzások szintjén indultak el, de a tegnapi választó polgárok máris hallatják aggódó hangjukat a szociális hálókon, és a sajtóban is: nemzeti egységkormányra van szükség!


Reuven "Rubi" Rivlin államelnök hétfőn kezd megbeszéléseket valamennyi, a bejutási küszöbön átjutott lista képviselőivel. ◙

2019. április 10., szerda

Kneszet 2019: Netanjáhu alakít koalíciót ✲ Likud – Káchol láván: 35-35 ✲ Történelmi mélyponton a baloldal


A szavazatok 97 százalékának összeszámlálása után a két legnagyobb párt ugyanannyi mandátumot kapott szavazóitól. Kormányképes koalíciót azonban csak a jobboldal képes alakítani.

Ez azt jelenti, hogy Binjámin Netanjáhu megkezdheti ötödik kormányának az összeállítását.

Meglepetések: az izraeli baloldal törtérnelmi mélypontra zuhant; a két ultraortodox párt megerősödött. 

A pártok mandátumainak száma a 21. Kneszetben:  
Likud [Binjámin Netanjáhu] – 35
Káchol láván [Beni Gantz; Jáir Lapid] – 35
Jáhádut há-Torá [Jákov Litzmann; Mose Gafni] – 8
SASZ [Árje Der´i] – 8
Ávodá [Avi Gábáj] – 6
Tá´ál - Chádás [Ahmed Tibi; Ájmán Ode] – 6
Jiszráél béjténu [Avigdor Lieberman] – 5
Ichud hájámin [Rafi Perec; Becálél Szmotrics] – 5
Merec [Támár Zandberg] – 4
Bálád - Rá´ám [Manszúr Ábbász] – 4
Kulánu [Mose Káchlon] – 4

Nem érték el a bejutási küszöböt:
Zehut [Mose Feiglin]
Hájemin hechádás [Naftali Bennet; Ájelet Sákéd]
Geser [Orly Levy-Abekászisz]

A végleges adatok csütörtökre várhatók. ◙