Ég a gyertya, ég... Hanuka 5782-2021: a nyolcadik, az idei utolsó gyertyagyújtás.

2021. szeptember 27., hétfő

Szimchát Tórá (שִׂמְחַת תּוֹרָה) a Tóra örömünnepe

 

Szeptember 27, hétfő este 6 órától kedd este 7 óráig tartjuk Izraelben a Tóra örömünnepét, a Szimchát Tórát.

Ez az ünnep nem bibliai eredetű: az ókori rabbik iktatták be az őszi ünnep-sor végére, mert a Tóra (Mózes öt könyve) felolvasása a zsinagógákban ezen a napon kezdődik és ezen a napon is fejeződik be.

Az Ötkönyvet a bölcsek 54 hetiszakaszra osztották fel, így körülbelül évenként tér vissza ugyanaz a szakasz. (A zsidó időszámítás éveiről van szó, amely némileg eltér a Gergely-naptártól.) Ez a Tóraolvasás folytonosságát is garantálja. Szokás ilyenkor a frigyszekrényből kivett Tóra-tekercsekkel hétszer körüljárni a zsinagógát, és igyekeznek minél több embert megtisztelni azzal, hogy viheti a Tórát. ◙


2021. szeptember 24., péntek

Szukot-félünnep Szombatja

 


Békés Szombatot! שבת שלום

Szombat félünnep: Sabbat chol hámoéd שבת חול המועד

A Szombat beáll péntek este –

Jeruzsálem: 17:53

Tel Aviv: 18:15

Haifa: 18:04

Beér Séva: 18:15

Eilat: 18:10

A Szombat vége szombat este –

Jeruzsálem: 19:10

Tel Aviv: 19:12

Haifa: 19:11

Beér Séva: 19:11

Eilat: 19:09

2021. szeptember 20., hétfő

Szukot, Sátoros ünnep 2021


 

Szeptember 20-án, hétfőn este veszi kezdetét idén a Sátoros ünnep, héber nevén Szukot, vagy Chág hászukot. Ellentétben a négy nappal korábban tartott, komor Jom Kippurral, ez örömünnep: egyike a három zarándokünnepnek, amelyet az ókorban, a Szentély fennállása idején Jeruzsálemben töltött a nép, és ott minden család áldozatot mutatott be Isten előtt.

Az ünnepnapról Mózes 3. könyve rendelkezik (23:34-44)  a zsidó naptár hetedik, Tisri hónapjának a tizenötödik napjától a 21. napig: “...Sátrakban lakjatok hét napon át; mindenki lakjék sátrakban. Tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban lakattam Izrael fiait, midőn kivezettem őket Egyiptomból...”

A héber Szukot szó többesszámban van és sátrakat jelent. Nem a mai értelemben vett sátrat – ennek a neve héberül ohel – hanem annál stabilabb, bódé-szerű építményt. A Tóra parancsa szerint azért építjük, hogy az ünnep tartama alatt benne is lakjunk: ott étkezzünk, sőt, aludjunk is. Ezt így, szó szerint ma nagyon kevesen tartják: csak a fő étkezésekre vonul be a család. 

Az előírásos szuká stabil és az épített lakáson kívül áll. Az izraeli gyakorlatban udvaron, parkolóban építik meg, de az errefelé szokásos lapos tető is gyakran ad helyet neki. Ha az erkély kiugrik a ház síkjából és nem fedi semmi – pl. a fölötte lévő erkély – akkor az is megfelel. Vallásos negyedekben eleve úgy építik a házakat, hogy az erkélyek ne egymás fölé kerüljenek.

szuká”-nak legalább három oldala van. Tetejéről látni kell az eget, ugyanakkor árnyékot adónak is kell lennie, ezért lombokkal fedik be a tetejét. Belülről illik szépen feldíszíteni. ◙

2021. szeptember 15., szerda

Jom Kippuri nyelvlecke ✡ Kippur, Káppárá – miről van szó?

Szerda este kezdődik és csütörtök estig tart Jom Kippur napja, amit magyarul Engesztelés Napjának neveznek. A jom (יוֹם) napot jelent, a kippur (כִּפּוּר) pedig engesztelést, vezeklést, rossz tettért, károkozásért való önkéntes jóvátételt, váltságot.

Hasonló a jelentéstartalma a héberben a káppárá (כַּפָּרָה) szónak, ami maga az engesztelő áldozat. A „bűnbak”, héberül „száir láázázél” (שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל) egy bakkecske volt, amelyre a jeruzsálemi Templomban a kohén hágádol, a főpap Jom Kippurkor kézrátétellel ráruházta Izrael bűneit, majd az állatot kiűzték a sivatagba.

Az ősi szertartást ma az ortodox zsidóságnál a „kakaspörgetés” helyettesíti, amikor egy kakast (vagy tyúkot) a fej fölött megforgatnak, és a „ze chálifáti, ze tmuráti, ze káppáráti” (זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי), vagyis „ez az én helyettesítőm, váltságom” (a három szó itt ugyanazt jelenti) szavak kíséretében rátestálják a bűnöket. A szárnyast ezután vagy a szegényeknek adják, vagy a család fogyasztja el. A modern ortodoxok a baromfi helyett marokban tartott pénzt forgatnak a fejek fölött, amit jótékony célra ajánlanak fel.

Jom Kippur előtt a városok utcáin „pidjon kapparot” (פדיון כפרות) – vagyis a káppárá megváltására szolgáló asztalkák tűnnek fel, mögöttük kipát viselő férfiak, akik fenti célra fogadnak el kisebb-nagyobb pénzösszegeket. Ezeket a pénzeket is jótékony célra fordítják.

A jom-kippuri szertartás „mellverdeső” viduj (וידוי) bűnvallomás-imájában hangzik el a Fennvalóhoz a kérés: bocsáss meg nekünk, töröld el nekünk, írd jóvá nekünk: héberül szlách lánu, m´chál lánu, káppér lánu (סְלַח לָנוּמְחַל לָנוּכַּפֵּר לָנוּ).

Ma átvitt értelemben ma az a „káppárá”, aki más hibájáért lakol. 

Adja a Jóisten bűneink és hibáink megbocsátását, sorsunknak jóra megpecsételését a Nagy Könyvben – és bűnbakok soha többé ne legyünk.

Gmár chátimá tová – גמר חתימה טובה

2021. szeptember 12., vasárnap

Jom kippur hete – Félelmetes napok


Jó hetet Izraelben, kellemes vasárnapot másutt.

Izrael népének ezek a Félelmetes napok Jom Kippur előtt (Engesztelés napja, szerda estétől csütörtök estéig)

Jó sorsra legyünk bepecsételve – Gmár chátimá tová ! גמר חתימה טובה 

2021. szeptember 10., péntek

Békés Szombatot! Hetiszakasz: Vájéléch - Sábát suvá

 


Békés Szombatot! שבת שלום

Hetiszakasz: Vájéléch – Sábát suvá וילך – שבת שובה

A Szombat beáll péntek este –

Jeruzsálem: 18:12

Tel Aviv: 18:33

Haifa: 18:23

Beér Séva: 18:33

Eilat: 18:30

A Szombat vége szombat este –

Jeruzsálem: 19:29

Tel Aviv: 19:31

Haifa: 19:30

Beér Séva: 19:30

Eilat: 19:27

2021. szeptember 3., péntek

Békés Szombatot! Hetiszakasz: Nicávim

 


Békés Szombatot • Sabat salom • שבת שלום

Hetiszakasz: Nicávim • ניצבים

A Szombat beáll péntek este –
Jeruzsálem: 18:21
Tel Aviv: 18:42
Haifa: 18:32
Beér Séva: 18:42
Eilat: 18:41

A Szombat vége szombat este –
Jeruzsálem: 19:38
Tel Aviv: 19:40
Haifa: 19:40
Beér Séva: 19:39
Eilat: 19:35