Ég a gyertya, ég... Hanuka 5782-2021: a nyolcadik, az idei utolsó gyertyagyújtás.

2017. május 31., szerda

A Tóraadás 3330. évfordulójára


Általában “törvény”-ként fordítják a Tóra (תורה) szót, de elsődleges értelme: mutatás, rámutatás.
Már az első mondata rámutat
1. A lét fogalmi alapjaira 
2. A fizika fogalmi alapjaira.
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet
IDŐ______ENERGIA_______TÉR____TÖMEG
Ugye, minden együtt van?

2017. május 30., kedd

Sávuot, a Hetek Ünnepe, 5777 – 2017


Sávuot az előző ünnep, Pészách kiteljesedése. Jelentése: Hetek, pontosabban „hét hét”. Egyike a három zarándok-ünnepnek (a másik kettő Pészách és Szukot). 

Izraelben ez egynapos: Sziván hó 6. napjára esik. Az idén május 30, kedd estétől május 31, szerda estig ünnepeljük Izraelben. Munkaszüneti nap. Az ország határain kívül, „chuc láárecben” az ünnep kétnapos, vagyis csütörtök estig tart.

"Számláljátok a napokat az ünnepre (Pészáchra) következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elhozzátok a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. A hetedik hét utáni napig ötven napot számláljatok és ekkor mutassatok be új lisztáldozatot az Örökkévalónak". (Mózes harmadik könyve, 23, fejezet, 15. és 16. vers)

Pészách másnapján egy mérő (héberül: ómer) árpakévét mutattak be a Szentélyben. Hét hét múlva az ennyivel későbben érő búzát mutatták be ugyanott. Innen a hét hétig, azaz 49 napig, Pészách második napjától Sávuotig tartó Ómer-számlálás kötelezettsége, héberül szfirát háómer – ספירת העומר.

Istennek 3330 évvel ezelőtt kettős célja volt az általa választott nép kiszabadításával az egyiptomi szolgaságból. Az egyik a Tóra, a Törvény, szó szerint rámutatás vagy útmutatás (ezt jelenti a Tóra – תורה – szó) átadása e népnek. A másik Izrael földjének az örökbeadása, amelyet a Teremtő már korábban odaígért Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékainak.

A Tóraadás éppen hét héttel követte az egyiptomi kivonulást. Erec-Jiszráélbe azonban csak negyven év múltán érkeztek meg őseink, miután az Egyiptomból kiszabadított, de még rabszolga-lelkületű nemzedék már kipusztult.

A Tóra átadása tehát akkor megtörtént, de átvétele máig sem teljes. Annak szelleme, erkölcsisége nem terjedt el igazán. Mint ahogyan Izrael földjének a birtokbavétele is csak időről időre és csak részben valósult meg azóta. A megígért határokat Egyiptom pataka (a mai Vádi El Aris a Szináj félsziget északkeleti részén) és a „nagy folyam, az Eufrátesz” között csak egy rövid időszakra, Salamon király uralkodása alatt uralta Izrael.

A kettő – Izrael földjének biztonságos birtoklása és a magasrendű erkölcsök követése – a zsidó sors időtlen öntörvénye szerint egymást feltételezik. Egyik nélkül a másik sem lehet.
Sávuot ünnepének több nevet adott a hagyomány.

Mózes harmadik könyve, a 23. fejezet 21. versében Áceret-nek, a Gyülekezés ünnepének is nevezi: „És hirdessétek ugyanezen a napon: szent gyülekezés legyen nektek, ne végezzetek semmilyen nehéz munkát. Örök rendelkezés legyen ez minden lakhelyeteken, minden nemzedéketekre.”

Mózes második könyve 34. fejezetének a 22. verse Sávuotot a mezőgazdaság jeles fordulóival kapcsolja egybe: „És a Hetek ünnepét tartsd meg a búza zsengéjének az aratásakor (héberül: bikuréj kcir chitim) és a betakarítás ünnepét (chág háászif)…”
Ezért a Bikurim, a Kácir és az Ászif nevekkel is illetik ezt az ünnepet.

Az ország újranépesülése óta a kibucok, mosávok szívderítő eseménye ilyenkor az új terméssel felvonuló gyerekek, fiatalok.
Hagyomány ezen az ünnepnapon tejes ételeket fogyasztani. Hogy miért? Az egyik magyarázat szerint a Tóraadás előtt Izrael nem ismerte a kóser (כשר, „alkalmas”, „megfelelő”) vágás, valamint a tejes és húsos ételek különválasztásának a törvényét, így csak tejes ételeket fogyaszthatott.

Egy másik magyarázat szerint tejes ünnepi menü a tejjel-mézzel folyó Erec-Jiszráél jelképe. Ismét más vélekedés szerint a Sávuotkor adott Tóra olyan a népként akkor megszületett Izraelnek, mint anyja teje az újszülöttnek.

A zsinagógákat a zsengék Szentélybeli bemutatása emlékére szokás zöld leveles ágakkal díszíteni.

A zarándokünnepek imáin kívül Rut könyvét (Mögilát Rut) is felolvassák a zsinagógákban. Ennek az a hagyomány az alapja, hogy ezen a napon, Sávuotkor született Dávid király, aki Rut dédunokája volt.


Igazán hagyományőrző közösségekben a felnőtt férfiak Sávuot éjjelét ébren, Tóra-tanulással töltik. Mondják, hogy ezen az éjjelen megnyílnak az Ég kapui és az ilyenkor mondott kívánságok teljesülnek. ◙

2017. május 25., csütörtök

Európa, figyelsz?! ♦ Márai Sándor próféciája 1927-ből ♦ "Ha ebben a mecsetben egyszer elordítják Allah és Mohamed nevét, akkor Európa meg fog tanulni újra imádkozni"


BRIT MANDÁTUMI BÉLYEG A SZIKLAMECSETRŐL, 1927

Reggel átmegyek a titokzatos jeruzsálemi Omár-mecset hűvös oszlopsorain, a mecset egyik sarkában egy tucat berber asszony ül és imádkozik. Az egyik előénekli a szúrát, a többiek halkan, ütemesen mondják utána. Kis távolságról olyan az egész, mint gépiesen vezényelt, ütemes jajongás.

Egy szikla mellett állok, hallgatom a jajongást a hűvös homályban, s egyszerre megértem, hogy ez a szikla az, melyen emberek százmillióinak fanatikus vak és fekete hite felépült; s megértem, hogy nekünk, nyugatiaknak nincsen már ilyen sziklánk, melyen várat építsünk, egy kegyetlen, tiszta és hideg hit erődjét.

Ez a szikla az Omár-mecset közepén, a mohamedán világ titokzatos sziklája, szent, mint Mekkában a Kába köve, félelmetes és olyan öreg, mint a Föld és az emberiség. Ez a szikla az áldozati szikla, ahol Ábrahám föl akarta áldozni Izsákot az Úrnak, és ez a szikla Mohamed sziklája, ahonnan a prófétát mennybe röpítette Burak, a táltos paripa…

Ha egyszer elindul a harc Kelet és Nyugat, vallás és civilizáció között, ezen a sziklán emeli fel Mohamed kardját az új próféta. Ha ebben a mecsetben egyszer elordítják Allah és Mohamed nevét, akkor Európa meg fog tanulni újra imádkozni.


Márai Sándor: Istenek nyomában. 1927

2017. május 24., szerda

Jeruzsálem napja ✡ Jom Jerusálájim ✡ יום ירושלים


Ma, szerda estéig ünnepeljük Jeruzsálem Óvárosa és elszakított részei visszafoglalásának az 50. évfordulóját a Jordániai Légiótól, amely azt 1948-ban, a Függetlenségi Háború során megszállta.

A zsidó időszámítás szerint 5727. Ijjár hó 28-án, a Gergely naptár szerint 1967. június 7-én, a Hatnapos Háború harmadik napján vonultak be a Cáhál, az Izraeli Hadsereg ejtőernyősei az Óváros falai közé, és érték el a Templomhegy Nyugati Falát.

Mint minden jeles évfordulót, ezt is a zsidó időszámítás szerint tartjuk meg. ◙

2017. május 23., kedd

Véget ért Donald Trump elnök izraeli látogatása


Kedden délután 4 órakor Róma felé felszállt az "Air Force 1", az Amerikai Egyesült Államok elnökét és családtagjait szállító különgép. 

Ezzel véget ért az USA 45. elnökének valamivel több, mint egynapos látogatása Izraelben, amelyet a legtöbb izraeli lap, rádió- és televízió állomás "történelminek" nevez, bár semmilyen különös esemény nem történt – talán az első, szolgálatban lévő elnök jeruzsálem-óvárosi látogatását kivéve.

Kedden reggel Trump elnök Jeruzsálemben, a King David szálló luxus lakosztályában ébredt. Itt tájékoztatták az előző este az angliai Manchesterben végrehajtott terrorakcióról, amely 22 halálos áldozatot követelt.

A reggeli órákban Betlehemben folytatott megbeszélést Mahmud Abbász-szal, a Palesztin Autonómia elnökével. Délelőtt rövid látogatást tett a jeruzsálemi Jád Vásém emlékintézményben, délben pedig az Izrael Múzeumban tartott beszédet. 

Ez utóbbi keretében remélték a bejelentést az USA nagykövetségének Tel Avivból Jeruzsálembe, Izrael fővárosába történő áthelyezéséről. Ehelyett azonban Trump az amerikai kormány elkötelezettségét hirdette Izrael biztonsága iránt, és dícsérettel emlékezett meg Izrael népének a kitartásáról.

A közös amerikai-izraeli fejlesztésű rakétaelhárító rendszerekről szólva reményét fejezte ki, hogy az izraeli gyerekeknek nemsokára már nem kell fedezékbe szaladniuk az ellenséges rakéták elől. Elítélően szólt az Izrael-ellenes iráni fenyegetésről is.


Véleménye szerint mind az izraeli, mind pedig a palesztin vezetés a konfliktus lezárását akarja és készen állnak a tárgyalásokra, bár, mint mondta, ehhez mindkét félnek nehéz döntéseket kell hoznia. ◙

Trump-látogatás, második nap • Két kellemetlen affér • A szaudi király békeajánlata • Követség-áthelyezés: talán majd


Szerencsésen, nagyobb bökkenők nélkül lezajlott az USA elnöki párja és családja megérkezése Izraelbe. Első ízben történt meg, hogy valamely repülőjárat – ezúttal az „Air Force-1”, a kíséretet szállító különgépekkel – Rijádból, Szaud Arábia fővárosából induljon és egyenesen izraeli repülőtérre szálljon le.

A himnuszok után, a vörös szőnyegen elhangzottak a közhelyektől hemzsegő beszédek. Különösen szánalmas volt „Rubi” Rivlin államelnök szélfútta papírlapokból eldadogott, fölöslegesen hosszú szózata. Netanjáhu, a valódi házigazda beszéde már rövidebb, vagy legalábbis tömörebb volt, gondolva a harminc-plusz fokos melegben öltönyben-nyakkendőben szenvedő jelenlévőkre.

A fogadást már az első percekben két kellemetlen affér árnyákolta.

Az indiszkrét kamerák rögzítették, és a tévé-állomások világgá röpítették azt a másodpercnyi jelenetet, amint Trump úr a vörös szőnyegen lépdelve felesége, Melania keze után nyúl, az pedig ellöki a felé nyújtott kezet.

Percekkel később a meghívottak között helyet foglaló Oren Cházán képviselő (Likud) okozott kínos perceket, amikor szinte erőszakkal félrevonta Trump elnököt, hogy mobiltelefonjával szelfit (!) készítsen kettejükről. Ráadásul gépe nem engedelmeskedett, de az elnök engedelmesen várakozott rá...

Ezt követően a Likud ifjú titánja magából is hülyét csinált, amikor arcpirító, pofátlan tettét így kommentálta: „Én vagyok az izraeli Trump”.

Az amerikai vendégeket a repülőtérről helikopterek szállították Jeruzsálembe, az államelnöki rezidenciára, majd Netanjáhu miniszterelnök  irodájában folytattak megbeszélést.

A program politikailag legérzékenyebb pontja Trump elnök látogatása volt Jeruzsálem Óvárosában, a Nyugati Fal előtt és a Szent Sír templomban: az 1967. júniusában, a Hatnapos Háború során a Jordániai Légiótól visszafoglalt Óváros ugyanis az ENSZ és a legtöbb állam szerint olyan terület, amelyet Izrael Állam a nemzetközi jog megsértésével annektált.

Trump elnök az elmúlt napokban Szaud Arábiában tett látogatásáról üzenetet hozott Szalman szaudi királytól. Az üzenet tartalma: az arab világ békében kíván élni Izraellel, és ennek érdekében az izraeli kormánytól „merész lépéseket” kíván.

Kedden, az egynapos látogatás második felében Trump elnök Betlehemben megbeszélést folytatott Mahmud Abbász-szal, a Palesztin Autonómia elnökével, rövid látogatást tett a jeruzsálemi Jád Vásém emlékintézményben, majd az Izrael Múzeumban tart beszédet. 

Ennek keretében remélik a bejelentést az USA nagykövetségének Tel Avivból Jeruzsálembe, Izrael fővárosába történő áthelyezéséről. Ez azonban egyre kevésbé tűnik valószínűnek, bár a térség politikai rendezését célzó lépések során még szóba jöhet.


Donald Trump különös, ellentmondásos egyénisége hátterében ott áll a milliárdos üzletember, aki élete hetven évében nem csak a sikereket, de a bukásokat is megtapasztalta – és amelyekből tanult, és mindig lábra állt. És eljutott az eddigi történelem talán legnagyobb gazdasági és katonai hatalmának az élére. ◙

2017. május 22., hétfő

Welcome Mr President ♦ Donald Trump egynapos látogatásra érkezik Izraelbe


Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke mintegy ezerfős kíséret élén hétfő délben Izraelbe érkezik.

Izraelbe Szaud Arábiából jön, ahol az Arab Liga képviselőit megnyugtatni igyekezett: országa és hadserege nem az Iszlám, hanem az iszlamista terror ellen küzd.

Ellentétben az eddig odalátogató női vezetőkkel, a First Lady nem viselt kendőt, mi több, a szaudi király kezet is fogott vele.

Trump látogatásának fő célját az izraeli-palesztin békeegyezmény belátható időn belüli megkötésében jelölte meg. A mindössze egynapos látogatás során kedden Ramallába, a Palesztin Autonómia központjába is ellátogat.

Izrael könnyítéseket tervez a palesztin lakosság és vezetés számára: ennek egyik eleme, hogy engedélyezni fogja a palesztin építkezést az izraeli biztonsági és polgári ellenőrzés alatt álló "C" övezetben. A tervnek számos ellenzője van a kormánykoalíción belül.

Trump kedden a Vatikánba folytatja útját.

USA-elnök legutóbb 2016. szeptemberében látogatott Izraelbe, akkor Barack Obama személyében, Simon Peresz volt izraeli államelnök temetésére.

Trump és kísérete biztonságára izraeli látogatása alatt 11 ezer rendőr fog vigyázni.

Mind Jeruzsálemen belül, mind a Jeruzsálemet a loddi Ben Gurion repülőtérrel összekötő 1. számú útvonalon, és a repülőtéren hétfőn és kedden jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani. ◙

2017. május 19., péntek

Eső május végén? • Trump készül. Izrael is.


A csütörtöki hamszin után pénteken erős lehülést prognosztizált az izraeli meteorológiai intézet. Szombaton pedig akár eső is eshet az ország északi és tengerparti régióiban. Az utolsó eső, aminek héber neve is van, éspedig "málkos" (מַלְקוֹשׁ) rendesen áprilisban búcsúztatja az esős évszakot. Vasárnaptól azonban újból felmelegedésre lehet számítani.
Donald Trump, evilágunk pillanatnyilag legfontosabb embere előreláthatólag ezerfős kísérettel érkezik május 22-én, hétfőn Szaud Arábiából, látogatásának első színhelyéről. A főváros leghíresebb, patinás King David szálló legbiztonságosabb, legkényelmesebb, és minden szempontból "legebb" lakosztályában szállásolják el őt, feleségét, lányát és vejét. Biztonságukra kizárólag amerikai őrség ügyel majd.

A kíséret többi tagját szétszórják a főváros más szállodáiba.

Izraelben közben gőzerővel folynak az előkészületek az USA elnökének jövő héten esedékes fogadására.

Kérdéses, hogy megtörténik-e a várva várt bejelentés az USA nagykövetsége áthelyezéséről Izrael fővárosába, Jeruzsálembe Tel Avivból, mint ahogyan az sem biztos, hogy ellátogat-e a Holt-tenger partján emelkedő Mecádá, másképpen Mászádá sziklaerődre. Várhatóan a jeruzsálemi Izrael Múzeumban mondja el elnöki mondandóit.

Ellátogat az Óvárosba, a Nyugati Falhoz? Egyedül? Netanjáhuval? Biztosan ez sem tudható, hiszen egy ilyen látogatás a Hatnapos Háború utáni izraeli annexió elismerésének is felfogható. Legalábbis annak, aki ezt így akarja felfogni.

A fővárosban hétfőn rendkívüli útlezárásokkal kell számolni.

Az elnök egynaposra tervezett ittléte után a Vatikánba  utazik tovább.

2017. május 13., szombat

Lág Báómer 5777 - 2017 • Forró szárazság legalább két napig • Késes támadás a jeruzsálemi Óvárosban


Szombat kimenetelekor veszi kezdetét az Ómer-számlálás 33. napja, amelyet héber számértéke alapján  LÁG Báómer-nek (ל"ג בעומר) neveznek. A hagyományos örömünnepen tábortüzeket szokás gyújtani, amely, ha nem kellő körültekintéssel történik, súlyos tűzeseteket és füstmérgezéseket okozhat. Az ünnepség hagyományos központja az ország északi  Meron hegy, Cfát közelében, Galileában.

Felelőtlen fiatalok ilyenkor valóságos piromániás bulikat rendeznek, amelyek nem egyszer végződtek égési sebekkel. Különösen veszélyes a mai este, a beálló száraz meleg miatt.

A vallásos körök egy nappal elhalasztanák az ünnepnapot, hogy elkerüljék a Szombatnap kimenetele előtti "gyújtogatást" – kérdés, mennyien hallgatnak rájuk.


Vasárnaptól szerdáig meleg, száraz időjárásra kell számítani az ország egész területén.


Szombaton késes támadás ért egy rendőrt a jeruzsálemi Óváros Oroszlános kapuja közelében. A rendőr sérülten szembeszállt támadójával és lelőtte. A tettes jordániai állampolgár volt.

♦ 

Ma este kezdődik Kievben az Eurovíziós dalfesztivál. Magyar és izraeli résztvevő is lesz, mindkettő meglehetősen esélytelen.

2017. május 11., csütörtök

Egy korszak vége: 49 év után utolsó MABAT az izraeli TV1-en


Geula Even hírolvasónő kedden este könnyek között jelentette be: 49 év után megszűnik a MABAT, a TV1 ikonikus esti híradója. 

Az ok: átszervezés. Az indok: költség-racionalizálás. A remélt hatás: átláthatóbb, olcsóbb hírszerkesztőség. 

A Rásut hásidur (Rádióhatóság) helyett Táágid hásidur (Rádió-korporáció – nem találok jobb megfelelőt) folytatja a közvetítéseket a jövő héttől, ám sokkal szerényebb költségvetéssel és lényegesen kevesebb munkatárssal. 

Nem csak Geula fog sírni...

A Kol Jiszráél, az Izraeli Rádió is hasonló átszervezések elé néz: az éjjel-nappal sugárzó hír-csatorna, a Reset BÉT híreket, hirdetéseket és zenét közvetít.

A valamikor jobb napokat látott napi negyedórás magyar adást már tavalyelőtt beszüntették. ◙

2017. május 8., hétfő

A béke első napja


A béke első napja, 1945. május 8: ma van a második világháború befejeztének 72. évfordulója. A népek elkezdték számolni a veszteségeket, Izrael népe a megmaradottakat.

(Az oroszok az időeltolódás miatt egy nappal későbbi dátumot vezettek be.) 

2017. május 5., péntek

Trump elnök május 22-én Izraelbe látogat • Példátlan biztonsági intézkedések • Áthelyezi az USA-követséget Jeruzsálembe?


Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke május 22-én Izraelbe látogat. Körútjának az első állomása Szaud Arábia lesz, onnan érkezik Izraelbe, innen pedig a Vatikánba repül.

Elnöki megbízatása óta ez lesz az első útja országa határain kívül, és ennek kinyilvánított célja egy közel-keleti békés elrendezés előmozdítása.

Izraeli tartózkodása alatt helikopterek pásztázzák a terepet. A látogatás alatt a szóbajöhető helyszíneket és útvonalakat több, mint tízezer rendőr fogja biztosítani.

Az elnököt mind Binjámin Netanjáhu miniszterelnök, mind Reuven Rivlin államelnök fogadja majd. A látogatás homlokterében egy izraeli-palesztin békeegyezmény tető alá hozása, a terror megfékezése és általában a Közel-Kelet stabilitásának az előmozdítása áll.

Trump már megválasztása előtt ígéretet tett rá, hogy ez lesz elnöki tevékenysége egyik legfontosabb kihívása. Binjámin Netanjáhuval elnöki tevékenysége első napjaiban tárgyalt, Abu Mázent a napokban fogadta. 

A Kongresszus több tagja az elnök emlékezetébe idézte egyik választási ígéretét, nevezetesen azt, hogy az USA nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe, Izrael fővárosába helyezi át. ◙

2017. május 3., szerda

Keleti Ágnes az idei Izrael díjasok között


Keleti Ágnes, a budapesti születésű tornász-géniusz egyike volt a kilenc izraeli polgárnak, akik az idei Függetlenségnapon az állam legmagasabb kitüntetésében, az Izrael-díjban részesült.

A díjat Naftali Bennett közoktatási és diaszpóra-ügyi miniszter nyújtotta át a 96 éves sport-nagyasszonynak.

Keleti Ágnes összesen 10 olimpiai érmet szerzett Magyarországnak. Az 1956-os Melbourne-i olimpia után alijázott és kiépítette Izraelben a tornász-sportágat.

Ő a második legsikeresebb zsidó olimpikon, akit csak Mark Spitz múl fölül – ő 11 olimpiai érmet szerzett. 

"Vezetésre termett asszony. Példakép minden diák számára Izraelben, akik történelmet csináltak és köztünk élnek" – hangzott az elismerés indoklása. ◙

2017. május 2., kedd

Izrael Állama újkori fennállása 69 évfordulóját ünnepli

A MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG EGYIK JELENETE

Ma, 2017. május 2-án ünnepli Izrael Állama újkori függetlenségének 69. évfordulóját.

A Függetlenség Napját – héberül Jom háácmáut (יום העצמאות) – hagyományosan a zsidó időszámítás szerinti Ijjár hó ötödikén tartjuk: ez felel meg 1948. május 14-nek, amikor David Ben Gurion, az akkori átmeneti kormány első miniszterelnöke Tel Avivban kihirdette az Állam függetlenségét. 

Az idei ünnepségek Jeruzsálem egyesítésének 50. évfordulója jegyében zajlanak: 1967. júniusában az Izraeli Hadsereg visszafoglalta a főváros 1948 óta jordániai megszállás alatt álló Óvárosát és keleti negyedeit.

A Függetlenség Napja szokásos eseményei: az előestén 12 fáklya meggyújtása 12, valamilyen téren rendkívüli teljesítményt nyújtó személy által, délelőtt a Bibliaverseny, délben a Légierő és a Haditengerészet bemutatója, az államelnök 121 kitüntetett katonát fogad a rezidenciáján, számos helyi ünnepségre is sor kerül országszerte, végül az ünnepnapot este az Izrael-díj átadása zárja le. ◙