Ég a gyertya, ég... Hanuka 5782-2021: a nyolcadik, az idei utolsó gyertyagyújtás.

2021. május 28., péntek

Fedezd fel a héber nyelvet ✡ A falak őrzőjéről


Az őrség, az őrzés, megőrzés, megtartás fogalmait a héber nyelv a SIN-MEM-RÉS (ש-מ-ר) gyökkel fejezi ki.

A somér (שומר) mint ige azt jelenti: őriz, vigyáz. Nőnemben: someret (שומרת). Ugyanez a somér szó mint főnév – őrt jelent. A zsidó visszetelepülés hőskorában alakult meg 1909-ben – ugyanakkor, amikor Tel Aviv – a Hásomér (השומר) szervezet az első kibucok válogatott ifjúságából, hogy őrizzék a megtermelt javakat, nomeg az életeket a rabló és gyakran gyilkoló beduin bandáktól. 

A Hásomér hácáir (השומר הצעיר) – vagyis az „ifjú őr” a cionizmust a szocialista eszmékkel ötvöző mozgalom, amely az országban létrehozta a Kibuc árci (קיבוץ ארצי) kibuc-hálózatot. 

A mismár (משמר) – őrhely. Több, mint fél évszázadon át a Kibuc árci és a baloldali városi fiatalság lapja volt az Ál hámismár (על המשמר), amelynek a szó szerinti jelentése: az őrhelyen.

A mismeret (משמרת) is őrhelyet jelent, de inkább műszak (reggeli, délutáni, éjszakai) értelemben használják.

A smirá (שמירה) – őrséget jelent, a sámur (שמור) őrzöttet. A mákom sámur (מקום שמור) fenntartott  ülőhely. Ennek nőnemű alakja, a smurá (שמורה) tűnik fel a smurát tévá (שמורת טבע) intézményben, ami a természetvédelmi terület héber elnevezése.

A simurim (שימורים) többesszámú kifejezés jelentése: konzerv. A konzervatív fogalomra is e gyökből találtak szót a héber nyelvújítók: sámrán (שמרן), vagy sámráni (שמרני), nőnemben sámránit. Ha például konzervatív pártról van szó, akkor az miflágá sámránit (מפלגה שמרנית) – tekintve, hogy a miflágá szó nőnemű. Az emdá sámránit (עמדה שמרנית) – konzervatív álláspont.

Eszmei őrzést, megtartást fejez ki a szombattartót jelentő somér sábát (שומר שבת), nőnemben someret sábát (שומרת שבת). A Tóra parancsait betartó férfi vagy nő somér, illetve someret micvot (שומר/ת מצוות). A smirát sábát (שמירת שבת), a smirát kásrut (שמירת כשרות) illetve a smirát micvot (שמירת מצוות) a szombat, a kóserság, illetve a Tóra parancsainak a betartását jelenti.

És honnan vette a vezérkar az egy hete befejeződött „Falak őrzője” (שומר החומות) hadművelet nevét? Innen:

Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam (Ézsajás 62:6). 

Eredetiben: עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁלִַם הִפְקַדְתִּי שֹׁמְרִים

(Ál chomotájich Jerusálájim hifkádti somrim).

Mert az ellenségeskedések kirobbantásának az ürügye Jeruzsálem volt.

Ha pedig bármi rossztól óvjuk szeretteinket, barátainkat, magunkat – ahogy én e rovat minden olvasóját –, az Elohim jismor (אלוהים ישמור) szólás járja: Isten őrizzen. ◙


2021. május 21., péntek

A Falak őrzőjétől Izrael Őrzőjéig • Gondolatok a közel-keleti sakktábláról

Tizenkét nap óta pénteken az első nyugodt napot töltjük szirénák és a Vaskupola ellenrakétái találatának a messzehangzó puffanása nélkül. A híreket már nem szakítja félbe a Ceva Ádom (légiriadó), a Pikud Háóref (kb. Polgári Védelem) nem küldi az éppen támadott körzet lakosságát a védett szobába, az óvóhelyre, vagy jobb híján a folyosóra.

Az általam legmegbízhatóbbnak tartott hírforrás, a KAN Reset Bét rádióállomás és a TV11 csatorna hírportálja ezen a címen tette közzé összefoglalóját: "Itt nem volt nagy győzelem, és nem volt nagy vereség".

A hírközlés könyvelés-szerűen tájékoztat arról, hogy a 11 nap alatt hány vezető terroristát sikerült ártalmatlanná tenni, hány toronyház omlott össze, amelyek terror-kiszolgáló központként szolgáltak, és a Somér háchomot ("Falak őrzője") hadművelet slágere, a "Gázai metró", az évtizedek óta ásott, folyamatosan bővített fegyverraktár és terrorista-búvóhelyként szolgáló alagútrendszerből hány kilométert sikerült bedönteni.

A Hamasz hírközlése győzelemről szól. Mutatják az alagutak épen maradt szakaszait, az előbújó katonai és politikai vezetőket, de a tűzszünet korábbi feltételeiről már hallgatnak. Jelszóként fel-felemlítik Jeruzsálemet és Sejk Dzsarrach negyedet, mely a legutóbbi konfliktus kirobbantásának az ürügyéül szolgált, de arról kevesebb szó esik, hogy az Egyiptom-közvetítette tűzszünetet már anélkül fogadták el, hogy beleszólást követeltek volna a Templomhegyen, vagy a kelet-jeruzsálemi negyedekben hozott izraeli biztonsági intézkedésekbe. 

Az izraeli-palesztin problémakör megoldhatatlan. Az európai zsidóság által létrehozott katonai és technológiai siker-állam a harmadik világ, az afroázsiai iszlám tenger kellős közepén egyszerre jelent kihívást és zavaró irritációt a 300 milliós arabságnak és a másfél milliárd hívőt számláló muzulmán világnak.

És ezt jól tudják Ramallában is, Gázában is. Kevesen mellettünk, sokan ellenünk. A Fatach és a Hamasz között taktikai különbség van, nem stratégiai. Utóbbi leghitelesebben a Hamasz alkotmányában tükröződik: "Addig folytatjuk a harcot, ameddig az Iszlám el nem törli Izraelt, ahogyan a múltban másokat is eltörölt".

Új, minden eddiginél súlyosabb probléma az izraeli arabság nagyrészének legutóbbi lázadása. Tudatában vannak a dinamikus szaporodás általi erejüknek: Izraelnek a 6.5 millió zsidó polgár mellett 2 millió, jórészt muzulmán arab polgára van. (A mintegy félmillió, se ide, de oda nem tartozó állampolgár jórészt hozzánk tartozó európai keresztény.)

A zsidó államnak társadalmi és gazdasági problémákkal is szembe kell néznie. És ha előre tekintünk 20-30 évre, a legnagyobb szövetséges, az Egyesült Államok befolyásának gyengülését, fokozatos visszavonulását és a nagy ismeretlen, Kína dinamikus előretörését kell prognosztizálnunk. A hajdani biztos szövetséges, de legalábbis barát Nyugat-Európa a tömeges afroázsiai bevándorlás révén rohamosan elveszíti korábbi arculatát (a szó szoros értelmében is). Oroszország a szovjet idők legnagyobb részében ellenség volt, és ma sem barát. 

A "Falak őrzője" hadművelet nem sokban változtatott a sakktábla állásán, amelyet az egész Földkerekség érdeklődéssel figyel. Nagyon kell vigyáznunk a magunk tisztjeire és gyalogosainkra.

Hosszútávon csak a Királyban, azaz a Jóistenben, Izrael Őrzőjében bízhatunk. ◙ 

2021. május 16., vasárnap

Sávuot 5781 – 2021

Sávuot jelentése: Hetek. Pontosabban „hét hét”.

Számláljátok a napokat az ünnepre (Peszáchra) következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elhozzátok a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. A hetedik hét utáni napig ötven napot számláljatok és ekkor mutassatok be új lisztáldozatot az Örökkévalónak. (Mózes harmadik könyve, 23, fejezet, 15. és 16. vers)

Sávuot egyike a három zarándok-ünnepnek (a másik kettő Peszách és Szukot). Izraelben ez egynapos és Sziván hó 6. napjára esik. Az ország határain kívül, „Chuc láárecben” az ünnep kétnapos.

Az ország újranépesülése óta a kibucok, mosávok szívderítő eseménye ilyenkor az új terméssel felvonuló gyerekek.

Hagyomány ezen az ünnepnapon tejes ételeket fogyasztani. Az egyik magyarázat szerint a Tóraadás előtt Izrael nem ismerte a kóser (azaz „alkalmas”, „megfelelő”) vágás, valamint a tejes és húsos ételek elválasztásának a törvényét, így csak tejes ételeket fogyaszthatott.

Egy másik magyarázat szerint tejes ünnepi menü a tejjel-mézzel folyó Erec-Jiszráél jelképe.

Ismét más vélekedés szerint a Sávuotkor adott Tóra olyan a népként akkor megszületett Izraelnek, mint anyja teje az újszülöttnek.

A zsinagógákat a zsengék Szentélybeli bemutatása emlékére szokás zöld leveles ágakkal díszíteni.

A zarándokünnepek imáin kívül Rut könyvét is felolvassák. Ennek az a hagyomány az alapja, hogy ezen a napon, Sávuotkor született Dávid király, aki Rut dédunokája volt.

Mondják, hogy ezen az éjjelen megnyílnak az Ég kapui és az ilyenkor mondott kívánságok teljesülnek. Mi egyebet kívánhatnánk most, mint békét, nyugalmat az országban és a Föld kerekségén, és az ellenünk törő gonosz szándék meghiúsulását.

Chág Sávuot száméách חג שבועות שמח

Egy hetes a Falak őrzője hadművelet • A rakétatámadások kiújulása óta 150 támadás a Hamasz ellen • Vasárnap éjfél óta 55 rakétát lőttek ki Izraelre • A “Gázai metró” használhatatlan


 JAHJA SZINUÁR GÁZAI HAMASZ-FŐNÖK

A jelenlegi rakétaháború hetedik napján a Légierő folytatja a Gázai-övezet katonai létesítményei és a rakétatámadások felelősei elleni akciókat.

Vasárnapra virradó éjféltől a reggeli órákig már 55 rakétát lőttek ki Gázából izraeli területre.

A fő célpontokat továbbra is az évek hosszú során kialakított alagútrendszer képezi, amelyekben harci eszközöket tárolnak, egyben rejtekhelyül is szolgálnak  a Hamasz és az Iszlám Dzsihád vezetőinek.

A “Gázai metrót” eddig több, mint száz bombatámadás érte és mára már szinte teljesen használhatatlanná vált a terror számára. Amennyiben pedig a terrorszervezetek egy fegyvernyugvás után azokat fel akarnák újítani – ásás, betonfalak, világítás, belső telefonvonalak, stb – igen hosszú időbe telne és rendkívüli anyagi terheket róna rájuk.

Kiemelt célpontként támadták Jahja Szinuár, a Hamasz gázai főnökének a házát.

Az Izraeli Légierő szóvivője elmondta: mint a korábbi konfliktusok alkalmával, most is minden eszközzel – hírszerzés, pontos célzás – igyekszünk elkerülni a Gázai-övezet polgári lakosságának okozott veszteségeket. Mindezt annak ellenére, hogy  az Izraelt támadó rakéták még véletlenül sem a katonai bázisokat támadják, hanem kizárólag polgári célpontokat.  Az AMAN, a katonai hírszerzés becslése szerint a Hamasz arzenáljában 14 ezer rakéta található.

Legfrissebb jelentések szerint Egyiptom igyekszik elérni egy rövid, 12 vagy 24 órás humanitárius fegyvernyugvást, hogy azalatt nyugodtan el tudják szállítani az alagutakban és a lebombázott épületek romjai alatt rekedt sebesülteket. ◙

FORRÁS: Az Izraeli Rádió hírszolgálata és állandóan frissített internetes hírportálja

2021. május 12., szerda

Éjjel három óra: kis éji zene • Koncentrált rakétatámadás Beer Séva ellen • Két halott Loddon • Légiriadó Tel Avivban

 

Percekkel éjjel 3 óra előtt több száz rakétát lőttek ki Gázából Beer Sévára. Ugyanekkor Tel Avivban és a központi régió más városaiban is megszólaltak a szirénák.

Loddon egy házat ért találat: egy hétéves kislány és 40 éves apja meghalt.

Jehud-on is találat ért egy házat, de itt a lakók a védett szobában tartózkodtak és sértetlenek maradtak.

A hadsereg szóvivőjének a közlése szerint a Légierő a szerdára virradó éjjeli órákban is folytatta a támadást a Gázai-övezetben a Hamasz és az Iszlám Dzsihád katonai létesítményei ellen. ◙

2021. május 11., kedd

Kedd este: Izrael tűz alatt • Rakétazápor Tel Avivra és az ország központi részére

 

A Hamasz és az Iszlám Dzsihád új frontot nyitott a Gázából indított rakétaháborúban. 

Kedden este háromnegyed kilenc óta folyamatos rakétatűz alatt áll Tel Aviv és a tengerparti régió, ami az ország legsűrűbben lakott területe. 

A rádió és a televízió rendkívüli közvetítésben követi a drámai eseményeket.

Látjuk a városok fölött szálló rakétákat, Holonban az égő autóbuszt, Rison Lecionból halott áldozat hírét közlik, tucatnyi a súlyos sebesült.

A loddi Ben Gurion nemzetközi repülőtér nem fogad és nem indít gépeket.

A 2014. júniusában lezajlott Cuk Éjtán (Erős szikla) hadműveletet Izrael a mostanihoz hasonló rakétatámadás megfékezésére indította – és sokáig tartó nyugalmat teremtett, bár az azóta eltelt közel hét év nem volt mentes az időnkénti "rakéta-csöpögtetésektől".

Mint kiderült, a gázai terrorszervezeteknek sikerült megerősödnie és elsősorban iráni támogatással nagyobb teljesítményű és pontosabb rakétákat terveznie és előállítania.

A Somér Chomot  (A falak őrzője) hadművelet kedd estig nem ért el kézzelfogható eredményt, A terrorszervezetek gázai fegyverraktárainek, üzemeinek a Légierő súlyos károkat okozott a Gázai-övezetben, jó néhány "terror-mérnök" is fűbe harapott, ám a rakétatámadások Izraelben folytatódnak és egyre szélesebb körzeteket fenyegetnek.

Általános vélekedések szerint a kormány nem kezdeményez szárazföldi akciót, hiszen ez súlyos emberveszteséget követelne az Izraeli Hadseregtől. A rakétaháború kezdeményezőit és irányítóit viszont csak ezen a módon lehetne kézre keríteni vagy ártalmatlanná tenni.

A Cáhál, az Izraeli Hadsereg készen áll úgy a Gázai-öevezet határán, mind Jeruzsálem körzetében, mind pedig északon, a libanoni határ közelében, számítva a Hezbollah esetleges beavatkozására. 

A Polgári Védelem  (Pikud háóref) sűrű időnközönként hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a szirénázás után haladéktalanul vonuljon a biztonsági szobákba (mámád), illetve, amelyik épület lakásaiban nincs ilyen, ott a folyosókra. A lifteket ilyenkor semmi esetre sem ajánlatos használni, a könnyen előforduló áramkimaradások miatt. 

A rádió és televízió állomások helységnevek szerint hívják fel a lakosság figyemét a rakétaveszélyre. 

Éjfél után csend van. Remélem, így is marad. ◙

FORRÁS: A Kán Reset Bét rádió hírei és internetes hírportálja

Falak őrzője hadművelet – egyelőre csak a levegőből • Hétfő este óta 250 rakéta csapódott be izraeli területen • A Légierő folyamatosan támad Hamasz-célpontokat • “Intenzív nap előtt állunk”


RAKÉTATALÁLAT ASKELONI LAKÓÉPÜLETBEN

Kedd reggelig folytatódott a Hamasz által hétfő este hat óra után kezdeményezett rakétatámadás Izrael ellen. A fő célpontok a Gázai-övezethez közeli települések, így Szderot, Askelon és a régió falusi jellegű települései. Eddig több, mint 250 rakétát lőttek ki, a Vaskupola több tucatot elfogott.

Askelonban két épületet ért közvetlen becsapódás: hat ember megsebesült, köztük egy család négy tagja.

Korábban a Sáár Hánegev körzet egyik kibucában egy házat ért közvetlen rakétatalálat, egy asszony könnyebben megsebesült.

Hidai Zilberman, a Cáhál, az Izraeli Hadsereg szóvivője kedden reggel elmondta, hogy a Légierő a Gázai övezetben 130 Hamasz- és Iszlám Dzsihád célpontot támadott, egyebek között rakétatárolókat, kiképző komplexumokat és két, beszivárgó támadáshoz ásott alagutat a határkerítés közelében.

Becslések szerint a Gázai övezetből kilőtt rakéták egyharmada az övezet területén csapódott be, saját veszteségeket okozva.

A szóvivő hangsúlyozta: “Intenzív nap előtt állunk: a Cáhál, az Izraeli Hadsereg felkészült bármilyen forgatókönyvre”.

A megkezdődött hadművelet neve Somér háchomot (שומר החומות) , magyarul "A falak őrzője" és abban egyelőre csak a Légierő vesz részt, amely az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazza a drón-harcászat elemeit.

Izraelben szünetel a tanítás a Gázai-övezet határától 40 kilométeres távolságon belüli településeken.

Palesztin források kedden reggel 5 óra előtt izraeli támadásról számoltak be Gázaváros nyugati részén és a Gázai övezet déli részén, Rafiach térségében.

A gázai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a jelenlegi forduló kezdete óta 22 ember vesztette életét az Izraeli Légierő támadásaiban. ◙

FORRÁS: A Kán Reset Bét rádió hírei és internetes hírportálja

2021. május 10., hétfő

Rakétazápor Gázából • Kétszázból hét rakéta Jeruzsálem felé • A Hamasz fenyeget: újra kezdjük! • A Légierő célzott felszámolásokat hajt végre • Fokozzák Nagy-Tel-Aviv légvédelmét

 

GÁZAVÁROS: RAKÉTAKILÖVÉS IZRAEL FELÉ

Frissítve

A gázai Hamasz terrorszervezet hétfő este 6 órától keddre virradó éjfélig több, mint kétszáz rakétát lőtt ki különböző célpontok felé. Ebből hetet a fővárosra – ezekből a Vaskupola egyet szedett le – a többit Szderot, Askelon és Kirját Gát irányába.

A Hamasz azzal az ürüggyel kezdett bele az újabb eszkalációba, hogy megbosszulja az Izraeli Hadsereg jelenlétét a jeruzsálemi Óvárosban, valamint a főváros arabok lakta Sejk Dzsarrach negyedében.

A terrorszervezet azzal fenyegetődzik, hogy amennyiben a hadsereg és a rendfenntartó erők nem hagyják el nevezett területeket, este 9 órakor újabb rakétákat lő ki izraeli területre.

Az Izraeli Hadsereg vezérkara mindenképpen igyekszik elkerülni egy újabb gázai hadjáratot. Az eszkaláció súlyosbodását Izrael egyiptomi, katar-i és ENSZ közvetítéssel igyekszik megelőzni.

A Légierő, amint korábbi hasonló esetekben, most is célzott felszámolással kísérli meg a fő felelősök "kikapcsolását". Hétfő esti jelentések szerint a Hamasz nyolc vezető káderét sikerült felszámolni a Gázai-övezet területén.

A légvédelem és a Polgári Védelem felkészült egy, a Gus Dán (Nagy-Tel-Aviv) elleni éjszakai rakétatámadásra is. A sűrűn lakott tengerparti régiókban újabb Vaskupola rakétaelhárító egységeket telepítettek, ugyanígy Jeruzsálem és Beér Séva térségében is.

A késő esti híradások szerint a rakétázások folytatódnak, főképpen a Gázai-övezettel határos nyugat-negevi régió és Askelon város környéke ellen. 

Az Izraeli Hadsereg teljes készenlétben áll úgy a Gázai-övezet határán, mind Jeruzsálem óvárosában és a főváros keleti negyedeiben. ◙