Ég a gyertya, ég... Hanuka 5782-2021: a nyolcadik, az idei utolsó gyertyagyújtás.

2019. november 28., csütörtök

Kiszlév, hozod az esőt? ✧ Pesszimisták a meteorológusok


Ezekben a napokban két hónap is kezdődik. Nem csalás, nem ámítás: ma, csütörtökön indul csillag-útjára a zsidó hold-naptár kiszlév hónapja, jövő vasárnap pedig december hava kezdődik. Emitt Hanuka, amott Karácsony hava.

Kiszlév (כִּסְלֵו) a zsidó naptár kilencedik hava, Niszántól számítva. Ez is, mint mindegyik zsidó hónap, arameus nevű. Egyesek az esőt jelentő arameus kifejezésből eredeztetik, mások szerint az Orion csillagkép héber kszil (כְּסִיל) elnevezéséből.

Ha már a csillagoknál tartunk, a zodiákusban a Nyilas – latinul Sagittarius, héberül Kását (קַשָּׁת) csillagjegynek felel meg.

A csillagokról visszatérve a mi bolygónkra, már jóval borúsabb az ég. És nem csak az ég, hanem a meteorológusok távlati előrejelzései is.  Eszerint újabb száraz télnek (fenét télnek, itt olyan nincs: esős évszaknak) nézünk elébe. Azaz – majdnem esőtlen évszaknak.

Évről évre kevesebb az esős napok száma, és egyre hosszabbak a "chámszinos" napoké, amikor a tőlünk keletre fekvő sivatagokból fúvó szelek száraz forrósággal rabolják meg a mindössze százhúsz-százharminc napot, amikor hűvös eső-frontok hozzák a csapadékot fölénk.

A trend az egész Földre vonatkozik. Általános felmelegedés, a sarki jégsapkák olvadnak, a világtengerek szintje emelkedik, az uralkodó szélirányok megváltoznak, kevesebb csapadék esik, a folyók vízhozama alacsonyabbá válik, és emberek tömegei maradnak ivóvíz nélkül.

Ez pedig a túlszaporodott, társadalmi és szociális téren elmaradott társadalmakban humanitárius katasztrófával fenyeget. Afrikából és a közel-keleti arab országokból tízmilliók kelnének útra az iparosodott, és eleddig még élhető Európa felé. Európa pedig most próbálkozik a betörő tömegek elé állni kerítésekkel, falakkal, törvényekkel – váltakozó sikerrel.

Az Egyesült Államokban ugyanez játszódik le, csak ott Latin-Amerika nincstelen embertömegei döngetik a gondosan zárt kapukat.

Kevesen tudják: az éghajlati változások által megindított tömegmigrációval először Izrael szembesült.  Aki ért héberül, annak érdemes megnézni a Youtube-on  Arnon Szofér (ארנון סופר) etnográfus professzor előadásait, aki bő évtizeden át figyelmeztetett az Afrikából Izrael felé tartó migráció kockázataira és javasolta biztonsági kerítés megépítését az egyiptomi határon. Elvégre Izrael az egyetlen iparilag-társadalmilag fejlett ország a Földön, ahová Afrika háborúk és nyomor-sújtotta övezeteiből szárazföldön el lehet jutni.

És a kerítést, ha késve is, megépítették. Befejezéséig be is jutott vagy ötvenezer afrikai, a szináji és a negevi beduinok tevőleges segítségével. 

Megoldás nincs. A természet erőivel szemben az ember tehetetlen. Az utóbbi évtizedekben technikailag megoldottá vált a tengervíz sótlanítása, de ez hatalmas anyagi ráfordítást és technológiai fejlettséget követel. Izrael ezzel rendelkezik. Askelonban és Hederán egy-egy nagy tengervíz-sótlanító telep üzemel, ami enyhíti, de nem oldja meg az ivóvíz és az öntözővíz krónikus hiányát.

Egyiptom, Szudán, Szomália, Eritrea, Etiópia, és a többi koldusszegény afrikai ország erre nem vállalkozhat. A kiszáradóban lévő Nílus völgyében ma 350 millió ember él a teljes kilátástalanság fogságában. A Szináj félszigetről már nem jönnek Afrika nyomorultjai, de Egyiptom, Líbia, Tunézia tengerpartjain tömegek várakoznak arra, hogy átjussanak reménységük túlpartjára: Európába.

Kiszlév havában Hanuka csodájára emlékezünk. Hogy megmeneküljünk a természet és az ember kegyetlenségétől, hinnünk kell a csodákban. ◙
GYAKORI BESZÉDFORDULATOK
magyar-angol-héber megfelelői magyar fonetikus átírással
héber nyelvtanuláshoz nagy segítség 
Szerkesztette Halmos László
izraelihirlevel@gmail.com
052-3260834
ÁRA 150 sékel

2019. november 24., vasárnap

Fedezd fel a héber nyelvet ✍ Jó fogásTöbb, mint húsz éve az Új Kelet újságírója vagyok.
Azóta, ha hivatalos iratokba be kell jegyeznem a lap nevét héber betűkkel, azt így teszem: אוי קלט. Ha megkérdik, mit jelent ez a két szó héberül, megmondom: mizrách chádás (מזרח חדש). Azért kérdik, mert mindkettő jelentéssel bír héberül is.
Az אוי – a középső VAV betűt másképpen pontozva – oj-nak is olvasható, ami egyszerű indulatszó, mint a magyar „ó”, vagy a „jaj”.
A KUF – LÁMED – TET (ק-ל-ט) gyökből viszont sok értelmes szót képez a héber nyelv.

A magyarul is értelmes kelet (קֶלֶט) szó – az első szótagot erősen hangsúlyozva – héberül befogadást, begyűjtést jelent. Az adatfeldolgozásban adatbevitelt, a katonai nyelvben gyülekezőállomást.

A kolét (קוֹלֵט) ige értelme: befogad, bevesz, felvesz. (Hangsúly a második szótagon). Embereket, adatokat, rádióhullámokat, sőt, napsugarat. A kolét semes (קוֹלֵט שֶׁמֶשׁ) a sok háztetőn megtalálható napkollektor.

Ha viszont valakitől meg akarják érdeklődni, hogy felfogta-e a mondottakat vagy valaminek a lényegét, ezt kérdik: Átá kolét? (אַתָּה קוֹלֵט?), nőnemben pedig Át koletet? (אַתְּ קוֹלֶטֶת?) –Felfogod? (A héberben ezt a kérdést jelen időben teszik fel.)

A klitá (קְלִיטָה) rádióhullámok vételét, vagy emberek befogadását jelenti. Az első hivatal, amelynek nevével az új bevándorlóknak meg kell ismerkedniük Izraelben, a Befogadási Minisztérium, a Miszrád háklitá (מִשְֹרָד הַקְלִיטָה). 

A szál klitá (סַל קְלִיטָה), szó szerint „befogadás-kosár” az új oléknak juttatott elsősegély. 

A merkáz klitá (מֶרְכַּז קְלִיטָה) a befogadási központ, ahol a legtöbb új bevándorló első heteit-hónapjait tölti.

A máklét (מַקְלֵט) szó ma már kevéssé használatos: rádiókészüléket jelent. A héber nyelvújítók a nemzetközi „radio” kifejezés helyett az angol receiver [reszíver], vagyis „vevő” kifejezés tükörfordítását honosították meg.

Ugyanezekkel a betűkkel írják, de másképpen ejtik és pontozzák a miklát (מִקְלָט) szót. Az is befogadásról szól: óvóhely.

A miklát medini (מִקְלָט מְדִינִי) – politikai menedék.

Az ir miklát (עִיר מִקְלָט) menedékváros. A Tóra szerint ilyen városba kellett száműzni azokat, akik embert öltek, de nem szándékosan, hogy, úgymond, menedéket találjanak a vérbosszú elől. Idáig ugyanis senkit nem volt szabad üldözni. Hat ilyen város volt, az ország területén arányosan elosztva. (Mózes 5. könyve, 4:41-43, és Józsué 20:1-9)

A háklátá (הַקְלָטָה) az hangfelvétel. Ugyanebből a tőből alkották a táklit (תַּקְלִיט) – hanglemez – szót, ami ma már történelem, akárcsak a káletet (קַלֶּטֶת), az audio- vagy video-kazetta. ◙
GYAKORI BESZÉDFORDULATOK
magyar-angol-héber megfelelői magyar fonetikus átírással
Szerkesztette Halmos László
izraelihirlevel@gmail.com
052-3260834
ÁRA 150 sékel

2019. november 21., csütörtök

Dráma több felvonásban • Gantz is visszaadta a kormányalakítási megbízást • Három hétig bármelyik képviselő jelentkezhet a feladatra • Netanjáhu ellen vádirat • Gideon Száár: utódlás a Likudban? • Iráni támadás lehetséges, készültségben a hadsereg


Beni Gantz, a Kék-fehér pártszövetség vezetője november 20-án, szerdán este visszaadta a kormánykoalíció-alakításra szóló megbízatást Reuven Rivlin államelnöknek, miután a törvény által erre adott négy hét alatt nem volt képes minimális, legalább 61 képviselőből álló kormányképes koalíciót létrehozni.

Az ezzel először megbízott Netanjáhu négy héttel korábban ugyancsak képtelennek mutatkozott erre, így az államelnök a kötelező protokollnak megfelelően értesítette a Kneszet elnökét, Joél Edelsteint.

Erre Izrael Állam 71 éves történetében nem volt példa, azonban a 10. számú alaptörvény rendelkezik az ilyen esetben követendőkről.

A második jelölt sikertelensége esetén az államelnök megbízhatja bármely képviselőt, aki hivatalosan bejelenti, hogy három héten belül képes 61 képviselő összegyűjtésére. Erre elvileg a megbízatást visszaadó pártvezetők is jelentkezhetnek. A november 21-től számított három hét december 11-én, 24 órakor jár le.

Amennyiben pedig az újabb próbálkozás sem sikerül a fenti időtartam lejártáig, az államelnök ettől számított 90 napra újabb Kneszet-választást ír ki. 

Amennyiben valamelyik képviselő a fenti feladatra jelentkezik és sikertelen marad, az immár harmadik Kneszet-választás napja 2020. március 10 lenne. Mivel azonban erre a napra esik Purim ünnepe, a választások napját egy héttel előbbre, március 3-ra, vagy egy héttel későbbre, március 17-re kell áttenni.

► Avicháj Mandelblit állami főügyész november 21-én, csütörtök este közölte elhatározását: az 1000, 2000 és 4000 számokkal jelölt ügyekben elkövetett vétségek gyanújával bíróság elé állítja Binjámin Netanjáhu miniszterelnököt, aki a határozatot kormányzati 
puccskísérletnek nevezte. 

A törvény ilyen esetben sem kötelezi a kormányfőt lemondásra, de egy ellene folyó bírósági per folyamán kérdéses, hogy miképpen tudná ellátni feladatát, tekintettel Izrael jelenlegi problémás helyzetére úgy politikai, mind társadalmi és biztonsági szempontból.

► Netanjáhu pozíciója pártja, a Likud élén hosszú évek óta megingathatatlannak látszik. A párt vezetői ellentmondtak a gyenge hangoknak, amelyek "primaries"-t, párton belüli előválasztásokat javasoltak. Még Gideon Szá´ár, a párt erős embere is tett néhány hűségnyilatkozatot a pártvezér mellett. Most azonban, hogy a kormányfő kétszer is kudarcot vallott a koalíció-alakítással, és még bírósági eljárás elé is néz, Szá´ár kijelentette: képes a pártot, s a kormányt is vezetni. Szá´ár "hatalomátvétele" a Likud párt élén alaposan átrajzolná a belpolitika térképét. Az 53 éves, energikus politikus álláspontja számos kérdésben különbözhet a 70 éves Netanjáhu megcsontosodott nézeteitől. Beni Gantz pedig éppen azért nem volt hajlandó koalíciós egyezségre lépni a Likuddal, mert annak élén egy bírósági eljárás előtt álló politikus áll. 

Az is elképzelhető, hogy a "királycsináló" Avigdor Lieberman könnyebben lenne bevonható egy széles koalícióba, ha Szá´ár egy jövőbeni Likud élén kevésbé tartaná annyira kritikusnak a szövetséget a két ultravallásos párttal, a Tórahű Zsidóság (Jáhádut háTorá) és a keleti zsidók SASZ pártjával.

► És végül a biztonsági probléma, amit talán az első helyen kellene említeni.

A Légierő szerda hajnali masszív, 23 halálos áldozatot és komoly károkat követelő támadása a Szíriában állomásozó iráni és Irán-pénzelte milíciák ellen napokon belül iráni rakétatámadásokhoz vezethet izraeli területre. Az Izraeli Hadsereg teljes készültségben áll.


Az oroszok súlyos kifogásokat emeltek a szerdai izraeli akció ellen, és nyilvánosságra hozták, hogy a szíriai-iraki határon végrehajtott légitámadások során az Izraeli Légierő gépei jordániai terület fölött repültek a célpontok felé és vissza. ◙

2019. november 20., szerda

Válaszcsapás Damaszkuszra • A Légierő iráni katonai célpontokat támadottSzerdára virradó éjjel az Izraeli Légierő válaszcsapást hajtott végre Damaszkuszban, a kedden hajnalban a Golán fennsíkra kilőtt négy rakétára.

A fő célpontok a Szíriában állomásozó iráni Forradalmi Gárda "El Kudsz" alegységének a bázisai és fegyverraktárai voltak, de a szíriai hadsereg infrastuktúrája is károkat szenvedett. 

A Cáhál, az Izraeli Hadsereg szóvívője több, mint húsz célpontot említett, egyben megerősítette, hogy Izrael minden, szíriai területről izraeli terület ellen indított támadásért a damaszkuszi kormányt tekinti felelősnek, és annak is kell viselnie a következményeket.

Helyi jelentések 23 halálos áldozatról szólnak, nagyrészt az "El Kudsz" milícia emberei.

A Légierő gépei az őket támadó rakétakilövők legtöbbjét is megsemmisítették. 

Oroszország hivatalos nyilatkozatban "tévedésnek" minősítette az izraeli lépést. 

Izrael északi részén teljes háborús készültséget rendeltek el, tartva egy nagyobb iráni akciótól. ◙

2019. november 19., kedd

Kedden hajnalban négy rakéta a Golánra • Harmadik választás szinte bizonyos


Folyik a "zsidók háborúja" a Likud és a Kék-fehér között. A játék döntetlenre áll. Órákkal a Beni Gantznak az államelnök által kormányalakításra adott négy hét lejárta előtt megegyezésre alig van kilátás. Ez pedig egy harmadik választási fordulót jelent, ahol az erőviszonyok aligha fognak változni az előző kettőhöz képest.

Közben kedden hajnali öt óra előtt északról is megérkezett a gázainál nagyságrendekkel fenyegetőbb jelzés. Szíriai területről négy rakétát lőttek ki a Golán fennsík északi térsége felé.

A Vaskupola mindet semlegesítette. 

Az izraeli rádió délelőtti hírei arról tájékoztatnak, hogy a kilövések mögött Irán áll.

Damaszkuszi jelentések ugyancsak kora reggel izraeli rakétatámadásról tudósítottak a szíriai főváros repülőtere közelében.

Vagyis lassan, de biztosan feláll egy kétfrontos rakétaháború lehetősége.


A pártok álláspontjai, az elvárt követelések mit sem változtak. A 61 fős, vagy annál erősebb koalícióra semmi kilátás. Beni Gantz egy kisebbségi kormány alakítását fontolgatja az arab "Egyesült Lista" támogatására számítva, amit Netanjáhu hazaárulásnak nevezett.

Az idő múlik, a pártvezérek totojázása pedig tovább görgeti maguk előtt – és előttünk! – a problémákat. Biztonságiakat és gazdaságiakat. 

Az őrség a helyén áll. A Cáhál, az Izraeli Hadsereg felkészült minden eshetőségre. ◙

2019. november 16., szombat

Szélesedik a "Fekete öv" • Rakéták Beér Sevára • A Légierő Hamasz-célpontokat támadott


Másfél nappal az "Iszlám Dzsihád" egyiptomi közvetítéssel elfogadott tűzszünete után szombatra virradó éjjel 1:58 órakor két rakétát lőttek ki Beér Seva irányába. A "Vaskupola" mind a kettőt kivédte. Lehet, hogy a "Fekete öv" akció órákon vagy napokon belül hadműveletté szélesedik. 

A Cáhál, az Izraeli Hadsereg szóvivője közlése szerint a Légierő a reggeli órákban a Hamasz bázisait és infrastruktúrás létesítményeit támadta. Palesztin közlések négy célpontban keletkezett károkról számoltak be. Személyi sérülésről nem esett említés.

A vezérkar szombati helyzetértékelése szerint a rakétákat ismét az Iszlám Dzsihád emberei lőtték ki, a Hamasz beleegyezése nélkül;  Izrael azonban minden, a Gázai-övezetből jövő agresszióért az övezetet kormányzó Hamaszt teszi felelőssé.


Ismét felmerül a kérdés: érdemes volt Al-Atta terrorvezér (és felesége) célzott felszámolása kedden hajnalban?

Nemleges válaszomat több olvasóm a hazafiasság hiányának tudja be, pedig, mint lassan fél évszázada izraeli polgár, csak a szabre (az Izraelben születettek) pragmatizmusát, gyakorlatias felfogását értettem meg és tanultam meg.

Egy vagy több terrorvezér személyes kiiktatása mit sem változtat a helyzeten. Helyébe perceken belül hárman állnak, a támadó kedv hatványozódik.

Végső megoldást csak egy általános "tabula rasa" hozhat. Az asztal – azaz a jelen szituáció – lesöprése, kemény kézzel.

Egy olyan csapás, amely egyszer s mindenkorra lehetetlenné teszi a terror fegyverkezését, a nyomorult, szerencsétlen gázai palesztin lakosság – gyakran gyerekek – ágyútöltelékként történő kihasználását, a Hamasz- vagy bármilyen néven nevezett terrorszervezet kormányzását Izrael hátában.

Éspedig mihamarabb. Mielőtt Irán, és újabb ellenségünk, Törökország meghatározó katonai erővé válhatna a térségben. ◙

2019. november 14., csütörtök

Epizód vagy háború? • Csütörtök reggel óta tűzszünet • "Fekete öv" akció: érdemes volt?

GÁZAVÁROS FÜSTJE: A LÉGIERŐ VÁLASZA


Kedden, a hajnali órákban az Izraeli Légierő "célzott felszámolás" módszerrel az ágyában ölte meg a gázai Iszlám Dzsihád vezetőjét, annak feleségével együtt.


Bahaa Abu el-Atta és szervezete állt az utóbbi hetek rakétatámadásai mögött, úgy, hogy a rivális terrorszervezet, a Hamasz stratégiáját sem vette figyelembe.


Az akciót szinte percek múlva követte a Dzsihád rakétazápora előbb a Gázai-övezettel határos "Ótef Ázá" területre, majd fokozatosan célponttá lettek a távolabbi Askelon, Asdod, Beér Séva, később Tel Aviv déli elővárosai: Holon, Bat Jam, Rison lecion.


A Légierő is akcióba lépett. A rádió és a televízió beszámolt az Iszlám Dzsihád bázisai, gyakorlóterei, fegyvergyártó műhelyei és raktárai elleni támadásokról. Ebben a konfliktusban alkalmazott az Izraeli Hadsereg első ízben olyan eszközöket, amelyek a magasból felismerik a rakéta-kilövést előkészítő műveletet, és a helyszínt azonnal megsemmisítik.


A gázai egészségügyi hatóságok egymás után jelentették a halálos veszteségeket: csütörtök reggelig összesen 34 főt.


A Hátország-parancsnokság (Pikud háóref) jelentése szerint a Vaskupola ellenrakéta-rendszer a kilőtt ellenséges rakétákat 90 százalékos hatékonysággal semmisítette meg. 


A kedd hajnal óta kilőtt 450 rakéta Izraelben csak sebesüléseket okozott, azok is zömmel a sietség miatt a védett szoba vagy az óvóhely felé.

A kiújult ellenségeskedésnek mind Egyiptom, mind az ENSZ közvetítői igyekeztek minél hamarabb véget vetni. A Dzsihád bele is egyezett az egyiptomi javaslatba:a tűzszünet csütörtök hajnali 5:30 órakor lépett volna életbe.


A rakéták azonban csütörtökön reggel 7 óra felé még támadták az övezettel szomszédos izraeli településeket, amire a Légierő is válaszolt.


Netanjáhu miniszterelnök és Aviv Kohávi vezérkari főnök egybehangzóan kijelentették: az álmában megsemmisített Abu el-Atta "ketyegő bomba" volt, aki már a legközelebbi jövőben súlyos támadásokat készített elő izraeli területen. 

A terrorvezér már évek óta az izraeli elhárítás célkeresztjében volt, a végrehajtásra azonban csak most adódott kedvező alkalom.

Hasonló veszélyt jelentett az Abu el-Attával szinte egyidőben Damaszkuszban felszámolni próbált Akram el-Adzsúri, aki összekötő a Dzsihád és annak életrehívója és támogatója, Irán között. A célszemély itt megmenekült, "csak" a fiát ölte meg a hálószoba közelébe irányított bomba. 

A célzott felszámolási akció és a Légierő azt követő ténykedése az Iszlám Dzsihád infrastruktúrája ellen elnevezést is kapott: "Hágurá s´horá" – חגורה שחורה – vagyis "Fekete öv".


A kérdés azonban óhatatlanul felvetődik mind a biztonsági berkekben, mind pedig a hírközlésben: szükség volt-e az ország területének 40 százalékát két napon át megbénító, igen tekintélyes járulékos anyagi károkat okozó csapásra?


Az Iszlám Dzsihád a Gázai övezet területén óvatos becslés szerint 10,000 (tízezer) rakétával rendelkezik, ebből 450 darabot "használt el" bő két nap alatt. Egy szárazföldi összecsapás esetén pedig a terrorszervezet nem kevesebb, mint 5000 fegyverest tud kiállítani a Cáhál, az Izraeli Hadsereg katonái ellen.


Az Irán által támogatott terrorszervezet katonai potenciálja az elszenvedett emberi és anyagi veszteségek ellenére sem gyengült. 


Kétnapos epizód után, vagy újabb hadművelet előtt állunk? A következő órákban-napokban megtudjuk. ◙

FORRÁS: A Reset Bét rádió, a televízió hírei, ezek internetes hírportáljai; DebkaFile hírszerzési internetes portál

2019. november 10., vasárnap

Fedezd fel a héber nyelvet! • Eszik vagy isszák? • A magyar és a héber nyelvben egyaránt élő szólások


Gyakori beszédfordulatok
Amikor ismeretlen dologgal, kérdéssel kerülünk szembe, azt kérdezzük: Eszik, vagy isszák?” A héber nyelv hasonló szóképpel él: Éjch ochlim et ze?” (איך אוכלים את זה?) – vagyis, ezt hogyan eszik?

♦ Az ideges válasz, a dühödt, kapkodó munkavégzés magyar jelzője a „dérrel-durral”. Héberül: bösecef-kecef (בשצף קצף). A secef ritkán használt kifejezés: dühtől tajtékozást jelent. A kecef – hab, tajték.

♦ Él és virul – mondjuk, ha jó hírt hozunk valakiről. Héber párja: cháj uvoét (חי ובועט). A cháj azt jelenti, hogy él. A boét viszont azt, hogy rúg. Szó szerint tehát él és rúg. Talán a magzat „rúgása” a szólás ihletője, ami azt jelzi, hogy a magzat él és egészséges az anyaméhben. (Az „u”, akárcsak a „vö” kötöszó, a magyar „és” megfelelője. A „boét” ige az „u” kötöszó után „voét”-nek ejtendő)

♦ Vita közben gyakori beszédfordulat: „Pont fordítva!”. A héber egy arameus szóval él: ádrábá (אדרבא) – vagyis: fordítva. A „háhéfech” (ההיפך) kifejezés is használatos, ugyancsak „fordítva” értelemben. Hangsúlyosabban: „náháfoch hu” (נהפוך הוא) – éppen ellenkezőleg.

♦ Gyakorlat teszi a mestert – tartja a magyar mondás. Héber párja: Éjn cháchám köbáál niszájon (אין חכם כבעל נסיון) – vagyis nincs okosabb a tapasztalt embernél. A cháchám – okosat, bölcset jelent: a magyar szókincsbe is bekerült „hóhem” alakban: ott inkább ravaszkodót jelent. A niszájon – tapasztalat. A „báál niszájon” szó szerint a tapasztalat birtokosa. A „báál” (בעל) tulajdonost, birtokost jelent, de férjet is, ami a régi idők „macsó” felfogását örökítette meg, amikor az asszony a férj tulajdona volt. ◙

GYAKORI BESZÉDFORDULATOK

magyar-angol-héber megfelelői magyar fonetikus átírással

Szerkesztette Halmos László
izraelihirlevel@gmail.com
052-3260834
ÁRA 150 sékel

2019. november 4., hétfő

Aki figyelmeztette Rabint, hogy meg fogják ölni ✧ „Száz halállal néztem szembe”

Történetünk megértéséhez vissza kell térnünk a legsötétebb időkbe. Persze, hogy magyar vonatkozása is van...

Micháél Dov Weissmandel ortodox rabbi  (1903 – 1957) Debrecenben született, majd a nagyszombati és nyitrai jesivákban tanult.

Idővel a nyitrai jesiva rabbija, majd vezetője lett. A második világháború alatt 1940-ben a szlovákiai náci-barát Tiso kormány a helyi „Judenrat”, Zsidó tanács élére állította őt.

1944 őszén a Szlovákiában még megmaradt zsidóságot is deportálták. Weissmandel rabbi a magával vitt kenyérbe reszelőt süttetett, és a robogó vonat ablakrácsát kireszelve kiugrott a vonatból és visszatért Pozsonyba, hogy segítséget próbáljon kérni közössége megmentésére. 

A következő hónapokat Weissmandel rabbi bújkáló zsidók között töltötte Pozsonyban, egy bunkerben. Egyetlen Biblia volt vele: ebben az apokaliptikus környezetben is tanított.

Weissmandel a bunker félhomályában a középkorban élt cfáti kabbalista rabbi, Mose Kordovero – Nostradamus kortársa – szavaival világította meg: „A Tóra a betűi közötti ugrásokkal értelmezhető” (Torá nidreset bödilugéj otijot – תורה נדרשת בדילוגי אותיות).

Hogy ezt érthetőbbé tegye, a nála lévő Chumás (Mózes öt könyve) első könyvéből, a Börésit-ből (Genezis) a pincében talált kitépett irkalapokra másolta le az első fejezetet.

„A Tórát Mózes szóközök nélkül kapta, mintha egyetlen szó lenne az egész” – idézte Weissmandel rabbi a hagyományt, és ő is szóközök nélkül írt. Úgy, hogy egy sorba 50 betű kerüljön, vagyis minden ötvenedik betű egymás alatt álljon.


בראשי  תבראאלהיםאתהשמיםואתהארץוהארץהיתהתהוובוהווחשךעלפניתה
 וםורוחאלהיםמרחפתעלפניהמיםויאמראלהיםיהיאורויהיאורוי
 ראאלהיםאתהאורכיטובויבדלאלהיםביןהאואוביןהחשךויקראאל
 היםלאוריוםולחשךקראלילהויהיערבויהיבקריוםאחד

Ekkor különös dolog tárult a jelenlévők szemei elé. A „Börésit” szó TÁV betűje alatt világosan kiolvashatóvá vált a TÓRA – תורה, vagyis a TÁV-VÁV-RÉS-HÉ betűk.
A Könyvek Könyve bemutatkozott!
A kódolt „pecsét” teljesebb feltörése a modern digitális számítógépek segítségével vált lehetségessé.

Weissmandel felfedezéséből kiindulva három izraeli matematikus: Doron Witztum, Élijáhu Rips és Joáv Rosenberg egy amerikai matematikai folyóiratban, 1994-ben megjelentette „Ekvidisztáns betűsorozatok a Teremtés könyvében” című tanulmányát. (Ekvidisztáns – egyenlő távolságra lévő.)

Rips az ebben leírt módszerrel olvasta ki a Tórából a Rabin-gyilkosságot, annak megtörténte előtt.

Michael Drosnin, vallottan ateista amerikai zsidó újságíró egy erősen vitatott könyvet írt a „Biblia kódjáról”.  Magyar fordítása is megjelent. Drosnin azt írja, hogy 1994-ben Jichak Rabin akkori miniszterelnök nevét számítógépe programjába begépelve megdöbbentő „eredményt” talált (amit őelőtte Rips is).


A kiadott mátrix (egymáshoz rendelt dolgok táblázata) közepén a Jichak Rabin – יצחק רבין – név állt. Ezt keresztezve a „gyilkos, aki gyilkolni fog” szavak tűntek fel.A „gyilkos, aki gyilkolni fog” – hárocéách áser jircách (הרוצח אשר ירצח) szavak fenti képen a negyedik sorban találhatók: a függőleges „Jichak” CÁDI (צ) betűje egybeesik a vízszintes „jircách” CÁDI betűjével – akár egy keresztrejtvényben. Az igehely egyébként Mózes 5. könyvében, a Dvárim-ban található, a 4. fejezet 42. versében, ahol éppen a gyilkosok menedékvárosairól esik szó. 
Drosnin 1994. szeptember 1-én Izraelbe repült. Rabin miniszterelnök fogadta. Az újságíró ismertette a számítógépes program lényegét és azt is, amit talált. Rabin a legnagyobb nyugalommal így válaszolt: „Drága uram, hetvenkét éves öreg katona vagyok, száz halállal néztem szembe. Én már semmitől sem félek. Minden esetre köszönöm az aggódását.”

Bő év múltán, 1995. november 4-én bekövetkezett a gyilkosság. Ez után már a gyilkos neve is „kijött”: Jigál Amir családneve, az Amir (עמיר) ugyanazon a helyen rejtőzött, ahol „Jichak Rabin” és a „gyilkos, aki gyilkolni fog”... ◙

2019. november 1., péntek

Masszív rakétatámadás a Gázai-övezetből ✧ Személyi sérülés nincs ✧ Enyhe földrengés a Kineret térségében


Egy napon belül már a második rakétatámadás éri a Gázai-övezettel határos "Ótef Ázá" térséget. Pénteken este tíz rakétát lőttek ki, a Vaskupola nyolcat semlegesített. Szdérot városban egy ház udvarát találat érte, a lakók a biztonságos szobában sértetlenek maradtak.

A Légierő a szombatra virradó éjjel több hullámban támadta a Hamasz és az Iszlám Dzsihád támaszpontjait. Palesztin jelentések egy 27 éves férfi haláláról számolnak be.

Vasárnap a kormány és a honvédelem vezetői értékelik az újabb eszkalációt és döntenek a megfelelő lépésekről, amennyiben a támadás folytatódik. Egyiptom most is közvetíteni próbál a gázai vezetés és Izrael kormánya között.

A Kineret térségében pénteken este 20:40-kor enyhe földrengést észleltek. A szeizimikus műszerek a Richter-skála szerinti 3.4-es erősségű földmozgást jeleztek. ◙


FORRÁS: A Kán Kol Jiszráél Bét rádió hírei és hírportálja.