2021. július 17., szombat

Tis´á beÁv, Áv hó 9 ✡ A jeruzsálemi Templomra emlékezünk (kettőre is)

              TEMPLOMHEGY JELENLEG, JERUZSÁLEM, ÓVÁROS

Áv hónap a zsidó naptár hetedik hónapja, Niszán hónaptól számítva. E nyári hónap kilencedik napján üli Izrael népe a jeruzsálemi Morijá-hegyen épített Első, építettője után salamoninak nevezett, és Második, a babilóniai száműzetésből való visszatérés után ugyanott újjáépített, majd később Heródes által felújított Templom vagy Szentély (Bét hámikdás – בֵּית הַמִּקְדָּשׁ) lerombolásának a gyásznapját.

Az Első Templomot (Bájit Rison, szó szerint Első Ház) az országba betörő babilóniai seregek rombolták le és égették fel a polgári időszámítás előtt 586-ban, a Második Templomot (Bájit Séni) Titusz császár római légiói a polgári időszámítás szerinti 70-ben, mindkettőt a zsidó időszámítás szerint Áv hónap 9. napján.

Ez a nap a zsidó hagyomány szerint baljóslatú nap, amelyet az előestétől aznap napestig, közel 25 órán át böjttel és gyászimákkal tölti a zsidóságot ortodox módon megélő zsidóság. Nem isznak, nem esznek, házaséletet sem élnek, és még a templomban sem székekre, hanem alacsony zsámolyra ülnek. A bőr lábbelik helyett (ami régen a jómód jele volt) egyszerű posztó- gumi- vagy műanyag-papucsokat hordanak. 

Ha a templomi imádkozást nem is, de a böjtöt Izrael zsidó lakosságának többsége megtartja. Könnyű böjtöt kívánunk, héberül COM KÁLצום קל !

A Templomhegy regéje

A jeruzsálemi Óváros szívében emelkedő magaslat neve: Hár hámorijá – הר המוריה. Magyarul Templomhegynek nevezik. Ezen magasodott az Első, Salamoni Templom, majd a Második, amelyet Heródes nevével azonosítanak.

Az Elsőben őrizték a varázserejű Frigyládát, amelyet Mózes és Áron vezetése alatt kaptak a héberek a sivatagban. A Másodikban ez már nem volt jelen, bár sokan úgy tartják, hogy a mai napig rejtőzik valahol a Templomhegy alatt egy kazamatában, és várja, hogy újra felbukkanjon a történelem színpadán.

A Templomhegyet ma két mecset foglalja el: a közepén az aranykupolás Omár mecset, oldalán az El Aksza.

A történelem hajnalán…

🕍 Miután Noé bárkájával kikötött Ararát hegyén, családjával onnan elvándorolt, hogy a megfelelő helyen hálaáldozatot mutasson be Istennek. (Mózes első könyve, 8:20) A hagyomány szerint ez a hely nem volt más, mint a Templomhegy, ahol évezredekkel később Salamon megépítette a Templomot.

🕍 A „Béke városa” nevével, Jerusálájim – Jeruzsálem – előképével először Mózes első könyvében találkozunk (14:18). Sálem királya, Malki-cedek, (מַלְכִּי-צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם) kenyeret és bort visz ki Ábrahám (ekkor még Ábrám) ősatyánk elé, és megáldja őt. A helyszín – a későbbi Templomhegy.

🕍 Ugyancsak Mózes első könyvében (22. fejezet) olvasunk „Izsák megkötözéséről” (Ákédát Jichák, עקדת יצחק) a Morijá hegyen, ahol apja, Ábrahám hajlandó lett volna Isten parancsára feláldozni fiát, Izsákot, ám Isten egy kost küld áldozatul Izsák helyett. 

Áv hónap 9. napja, mint minden jeles nap a zsidó naptárban, nem illeszkedik a Gergely-naptárhoz, minthogy az előbbi a Hold fázisaihoz, utóbbi a Föld Nap körüli keringéséhez igazodik, ezért minden évben más és más napra esik: július közepére a legkorábban, augusztus közepére a legkésőbben. Az idén július 17, szombat kimenetelekor kezdődik és vasárnap este 20:16 óráig tart. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése