2019. augusztus 10., szombat

Tis´á beÁv, Áv hó 9 (az idén Áv hó 10) ✡ A jeruzsálemi Templomra emlékezünk


ELKÉPZELÉS: AZ ÉPÜLŐ HARMADIK TEMPLOM 

Áv hónap a zsidó naptár hetedik hónapja, Niszán hónaptól számítva. Áv hónap kilencedik napján üli Izrael népe a jeruzsálemi Morijá-hegyen épített Első, Salamoni és Második, a babilóniai visszatérés után újjáépített és Heródes által felújított Templom vagy Szentély (Bét hámikdás – בֵּית הַמִּקְדָּשׁ) lerombolásának a gyásznapját.

Az Elsőt az országba betörő babilóniai seregek rombolták le és égették fel a polgári időszámítás előtt 586-ban, a Másodikat Titusz római légiói a polgári időszámítás szerinti 70-ben, mindkettőt a zsidó időszámítás szerint Áv hónap 9. napján.

Ez a nap a zsidó hagyomány szerint baljóslatú nap, amelyet az előestétől aznap napestig, közel 25 órán át böjttel és gyászimákkal tölti a zsidóságot ortodox módon megélő zsidóság. Nem isznak, nem esznek, házaséletet sem élnek, és még a templomban sem székekre, hanem alacsony zsámolyra ülnek. A bőr lábbelik helyett (ami régen a jómód jele volt) egyszerű posztó- gumi- vagy műanyag-papucsokat hordanak.

Ha a templomi imádkozást nem is, de a böjtöt Izrael zsidó lakosságának nagy többsége megtartja.

Izrael népe éppen ekkorra, a legmélyebb gyász idejére várja a megváltást, aminek egyik állomása a Harmadik Szentély megépülése lesz. Az pedig, lévén az előző Templomok helyén két mecset áll, igencsak problémásnak ígérkezik…

Áv hónap 9. napja, mint minden jeles nap a zsidó naptárban, nem illeszkedik a Gergely-naptárhoz, minthogy az előbbi a Hold fázisaihoz, utóbbi a Föld Nap körüli keringéséhez igazodik, ezért minden évben más és más napra esik: július közepére a legkorábban, augusztus közepére a legkésőbben.

Az idén, minthogy Áv hó 9. napja éppen szombatra esett, és szombaton nem gyászolnak és nem böjtölnek (Jom Kippur a kivétel), másnap,  augusztus 10, szombat kimenetelétől augusztus 11, vasárnap estéig tartjuk. ◙

1 megjegyzés: