2019. október 23., szerda

Fedezd fel a héber nyelvet ✧ Fő a fej


A Ros (ראש), mondhatni, a legfőbb szó a héber nyelvben, hiszen főt, fejet jelent.

Nemrégen volt Ros Hásáná (ראש השנה), az újév, amit a héber úgy fejez ki, hogy az év feje. Néhány nap múlva, október 29-én megjelenik az újhold vékony sarlója az égen: Ros Chódes (ראש חודש), új hónap,  Chesván havának „feje”, elseje köszönt be. 

A hónapot jelentő chódes – חודש – egyébként a chádás (חדש), új szóból származik, de a hónap fogalomra használják a holdat jelentő járéách (ירח) szót is. A mézeshetek héberül jerách dvás (ירח דבש), vagyis mézes hónap.

Még előtte, 26-án, szombaton a Tóra legelső fejezetét, a Berésit (בראשית) hetiszakaszt olvassák fel: ezzel újra kezdődik az örök körforgás, akár az életben. Az ötödik könyv utolsó hetiszakasza, a Háázinu (האזינו) után, amely azt jelenti: „hallgassatok”, vagy inkább „figyeljetek” és amelyben Mózes elbúcsúzik a néptől, következik az első, a Berésit, a „Kezdetben”. Ez a BeRÉSit is a ROS – ראש – azaz fej szóból ered.

Az elsőt jelentő rison – ראשון – nemkülönben. A hét első napja – jom rison (יום ראשון), „fő nap”, ami a naptárban a vasárnapnak felel meg, és elég zavart okoz az új oléknak, hiszen héberül ez a hét-fő...

A Tel Avivtól délre fekvő nagy város neve Rison Lecion (ראשון לציון), amit nem „Cion fejének”, inkább a „Cionban első” szavakkal fordíthatunk legjobban magyarra. Rison Lecion az országos szefárd főrabbi méltósága, címe is.

És ha már a főrabbiról esett szó, az héberül ráv rási (רב ראשי), ami megfelel a magyar nyelv logikájának is: a fő ott is fejet és főt, főnököt, „fejest” jelent.

Ros háájin (ראש העין), vagyis Forrásfő  a neve a Petach Tikvától keletre fekvő városnak. (Az ájin – עין – szó szemet is, forrást is jelent.)

A Ros piná (ראש פינה) szegletkövet, sarokkövet jelent, és egy község neve a Gálilban. A nevet a 118. zsoltár ihlette: „A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé vált”.

A politikából se maradhat ki a fej: a ros hámemsálá (ראש הממשלה) – kormányfő, miniszterelnök, a ros háir (ראש העיר) pedig a „város feje”, vagyis polgármester. Mindkettőnél régebbi méltóság a ros jesivá (ראש ישיבה), a Tóraiskola vagy Tanház feje, dékánja.

Gyakori szó a „méros” (מראש), ami szó szerint azt jelentené, hogy „a fejtől”, de valódi értelme „jó előre”, például tudott vagy előkészített valaki valamit.

A „résit kol” (ראשית כל) jelentése: mindenekelőtt. Ugyanez a jelentése a „böros ubörisoná” (בראש ובראשונה) kifejezésnek is, csak éppen hangsúlyozottabban, minthogy a ראש, a fej kétszer szerepel benne.

A „ros pátúách” (ראש פתוח) nem verekedésben szétnyílt fejet jelent, amire szó szerinti jelentéséből következtethetnénk, hanem nyílt észt. ◙

HÉBER NYELVOKTATÁS:
Halmos László
052-3260834
izraelihirlevel@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése